0 Comments

(SeaPRwire) –   BẮC KINH, ngày 5 tháng 2 năm 2024 — China Liberal Education Holdings Limited (“China Liberal” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: CLEU), một công ty có trụ sở tại Trung Quốc cung cấp giải pháp trường học thông minh và các dịch vụ giáo dục khác, hôm nay đã thông báo rằng Công ty đã nhận được thông báo bằng văn bản (được gọi là “Thư thông báo”) từ Phòng niêm yết của Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq LLC (“Nasdaq”) vào ngày 2 tháng 2 năm 2024, trong đó thông báo cho Công ty rằng Công ty đã lấy lại được mức giá đảm bảo tuân thủ yêu cầu giá thầu tối thiểu của Nasdaq và vấn đề đã được giải quyết.

Vào ngày 26 tháng 9 năm 2023, Nasdaq đã thông báo cho Công ty rằng Công ty đã không duy trì mức giá thầu tối thiểu là 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu trong 30 ngày giao dịch liên tiếp theo Quy tắc niêm yết 5550(a)(2) và 5810(c)(3)(A) của Nasdaq, và được cung cấp 180 ngày dương lịch, hoặc cho đến ngày 25 tháng 3 năm 2024, để làm lại tuân thủ. Có hiệu lực từ ngày 19 tháng 1 năm 2024, Công ty đã thực hiện hợp nhất cổ phiếu 15 (15) cổ phiếu thường với mệnh giá 0,001 đô la một cổ phiếu trong vốn cổ phần đã phát hành và chưa phát hành của Công ty thành 1 (1) cổ phiếu thường với mệnh giá 0,015 đô la, điều này được phản ánh trên Nasdaq và trên thị trường khi bắt đầu giao dịch vào ngày 19 tháng 1 năm 2024.

Thư thông báo mà Công ty nhận được từ Nasdaq vào ngày 2 tháng 2 năm 2024 đã ghi nhận rằng Công ty đã chứng minh mức giá thầu đóng cửa của cổ phiếu thường bằng hoặc lớn hơn mức giá tối thiểu 1,00 đô la cho mỗi cổ phiếu trong 10 ngày giao dịch liên tiếp, từ ngày 19 tháng 1 năm 2024 đến ngày 1 tháng 2 năm 2024. Nasdaq tuyên bố rằng, theo đó, Công ty đã lấy lại được mức giá đảm bảo tuân thủ Quy tắc niêm yết 5550(a)(2) của Nasdaq.

Giới thiệu về China Liberal Education Holdings Limited

China Liberal là nhà cung cấp dịch vụ giáo dục có trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Hiện tại, China Liberal sở hữu và điều hành hai trường đại học: Học viện Bách khoa Phúc Châu Melbourne và Học viện Eo biển của Đại học Minh Giang. Công ty cung cấp nhiều dịch vụ, bao gồm tư vấn du học và tư vấn công nghệ cho các trường đại học Trung Quốc để cải thiện hệ thống quản lý thông tin và dữ liệu của trường. Các dịch vụ này được thiết kế để nâng cao môi trường giảng dạy, hoạt động và quản lý của các trường đại học, do đó thiết lập một “trường học thông minh.” Ngoài ra, China Liberal cung cấp chương trình đào tạo chuẩn bị nghề nghiệp được thiết kế riêng cho các sinh viên tốt nghiệp. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty tại .

Tuyên bố hướng đến tương lai

Tài liệu này có chứa các tuyên bố hướng đến tương lai. Các tuyên bố hướng đến tương lai này liên quan đến các rủi ro và bất ổn已知 và chưa biết và dựa trên kỳ vọng và dự báo của Công ty về các sự kiện trong tương lai mà Công ty rút ra từ thông tin hiện Công ty có. Các tuyên bố hướng đến tương lai như vậy liên quan đến các sự kiện trong tương lai hoặc hiệu quả hoạt động của chúng tôi trong tương lai, bao gồm: hiệu quả hoạt động và dự báo tài chính của chúng tôi; mức tăng trưởng về doanh thu và thu nhập của chúng tôi; triển vọng và cơ hội kinh doanh của chúng tôi. Bạn có thể nhận biết các tuyên bố hướng đến tương lai bằng thông qua các tuyên bố không mang tính chất lịch sử, đặc biệt là các tuyên bố sử dụng các thuật ngữ như “có thể,” “nên,” “mong đợi,” “dự đoán,” “xem xét,” “ước tính,” “tin tưởng,” “lên kế hoạch,” “dự báo,” “dự đoán,” “tiềm năng” hoặc “hy vọng” hoặc phủ định của các thuật ngữ này hoặc các thuật ngữ tương tự. Khi đánh giá các tuyên bố hướng đến tương lai này, bạn nên xem xét đến nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm khả năng thay đổi phương hướng của Công ty; khả năng theo kịp công nghệ mới và nhu cầu thị trường đang thay đổi; và môi trường cạnh tranh của doanh nghiệp. Các yếu tố này và các yếu tố khác có thể khiến kết quả thực tế chênh lệch đáng kể so với bất kỳ tuyên bố hướng đến tương lai nào. Tuyên bố hướng đến tương lai chỉ mang tính dự đoán. Các sự kiện hướng đến tương lai đã thảo luận trong thông cáo báo chí này và các tuyên bố khác do chúng tôi hoặc đại diện của chúng tôi đưa ra theo thời gian, có thể không xảy ra và các sự kiện và kết quả thực tế có thể chênh lệch đáng kể và tùy thuộc vào các rủi ro, bất ổn và giả định về chúng tôi. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật các tuyên bố hướng đến tương lai để phản ánh các sự kiện hoặc hoàn cảnh xảy ra sau đó hoặc thay đổi kỳ vọng của mình, trừ khi luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng phản ánh trong các tuyên bố hướng đến tương lai này là hợp lý, nhưng Công ty không thể đảm bảo rằng những kỳ vọng này sẽ chính xác và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể chênh lệch đáng kể so với kết quả dự kiến. Các nhà đầu tư được khuyến khích xem xét các yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến các kết quả trong tương lai trong bản đăng ký của Công ty và trong các hồ sơ khác của Công ty tại Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ.

Thông tin liên hệ với bộ phận Quan hệ nhà đầu tư
China Liberal Education Holdings Limited
Email:

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Giám đốc
Điện thoại: +1 646-932-7242
Email:

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Author

seaprwire@gmail.com