THÀNH PHỐ THÂM QUYẾN, Trung Quốc, ngày 05 tháng 9 năm 2023 – Tập đoàn Aesthetic Medical International Holdings (Nasdaq: AIH) (“Công ty” hoặc “AIH”), nhà cung cấp dịch vụ thẩm mỹ hàng đầu tại Trung Quốc, công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho nửa đầu năm kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Ông ZHANG Chen, Chủ tịch của Công ty, bình luận: “Vào ngày 16 tháng 8 năm 2023, tôi vinh dự được bầu làm Chủ tịch của AIH. Đây là một ngày quan trọng đối với chúng tôi vì nó đánh dấu sự đóng cửa thành công của một loạt các giao dịch cổ phiếu được khởi xướng vào ngày 20 tháng 7 năm 2022. Với tư cách là Chủ tịch, tôi cam kết sẽ làm việc chặt chẽ với đội ngũ của chúng tôi để đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục thực hiện các sáng kiến chiến lược mới và mang lại giá trị cho các bên liên quan của chúng tôi. Tôi rất phấn khởi được dẫn dắt AIH trong giai đoạn chuyển đổi này và tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ cùng nhau đạt được thành công.”

Ông ZHANG Chen tiếp tục: “Trong tương lai, chúng tôi dự định xây dựng dựa trên cơ sở hạ tầng thông tin và kỹ thuật số của mình và tiếp tục tăng cường bộ phận quản lý quan hệ khách hàng. Bằng cách cải thiện độ chính xác và phân khúc của việc phân tích dữ liệu, chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về nhu cầu và sở thích của khách hàng, và điều chỉnh sản phẩm và dịch vụ của mình để đáp ứng những nhu cầu đó. Chúng tôi cũng dự định ưu tiên đào tạo nhân tài, cả bên trong và bên ngoài, bằng cách triển khai một hệ thống đào tạo toàn diện nhấn mạnh phát triển kỹ năng và thăng tiến nghề nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi cam kết chuẩn hóa các liệu pháp năng lượng làm lõi cho việc mở rộng thương hiệu trong tương lai của chúng tôi. Những nỗ lực mở rộng của chúng tôi sẽ tập trung vào một kế hoạch kinh doanh hướng tới người tiêu dùng nhấn mạnh cam kết của chúng tôi đối với sự hài lòng của khách hàng. Cuối cùng, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc giữ vững nền tảng và xây dựng một nền tảng vững chắc khi chúng tôi vượt qua giai đoạn phục hồi kinh tế hiện tại. Với những nỗ lực này, tôi tin tưởng rằng AIH có thể thiết lập vị thế là một doanh nghiệp xuất sắc trong tương lai.”

Những điểm nổi bật về tài chính nửa đầu năm 2023

Tổng doanh thu đạt 319,3 triệu NDT (44,0 triệu USD), giảm 5,7% so với 338,6 triệu NDT trong nửa đầu năm 2022.

Lợi nhuận gộp đạt 151,8 triệu NDT (20,9 triệu USD), giảm 19,6% so với 188,7 triệu NDT trong nửa đầu năm 2022.

Tổng chi phí bán hàng, quản lý doanh nghiệp (“SG&A”) đạt 159,8 triệu NDT (22,0 triệu USD), giảm 9,9% so với 177,3 triệu NDT trong nửa đầu năm 2022, và tỷ lệ SG&A trên doanh thu giảm từ 52,4% xuống 50,0%.

EBITDA1 đạt 22,4 triệu NDT (3,1 triệu USD), so với 44,8 triệu NDT trong nửa đầu năm 2022.

EBITDA điều chỉnh1 đạt 26,7 triệu NDT (3,7 triệu USD), giảm so với 58,0 triệu NDT trong nửa đầu năm 2022.


1
EBITDA và EBITDA điều chỉnh không được chuẩn bị theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế do Ban Chuẩn mực Kế toán Quốc tế ban hành, hoặc IFRS. Để biết thêm thông tin về các con số phi IFRS, vui lòng tham khảo “Các Chỉ số Tài chính Phi IFRS” và “Bảng đối chiếu Kết quả IFRS và Phi IFRS” xuất hiện ở nơi khác trong thông cáo báo chí này.

Những điểm nổi bật hoạt động nửa đầu năm 2023

Khách hàng mới và khách hàng quay lại

Trong 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6,
2022 2023
Số lượng % Tổng số Số lượng % Tổng số % Thay đổi
Khách hàng mới 22.284 20,1 % 15.515 15,7 -30,3 %
Khách hàng quay lại 88.389 79,9 % 83.131 84,3 -5,9 %

Dịch vụ và sản phẩm

Trong 6 tháng kết thúc ngày 30 tháng 6,
2022 2023
Doanh thu (triệu NDT) % Tổng doanh thu Doanh thu (triệu NDT) % Tổng doanh thu % Thay đổi
Nâng cơ 105,0 31,0 % 91,6 28,7 -12,8 %
Giảm béo 133,3 39,4 % 128,0 40,1 -4,0 %
Thẩm mỹ da 100,3 29,6 % 99,7 31,2 -0,6 %

Author

eva@pressvn.com