Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 07 tháng 9 năm 2023 – Vào tháng 8, Angelalign Technology (6699.HK) đã báo cáo kết quả bán niên năm 2023, làm nổi bật tăng trưởng doanh thu năm sau năm (8%) và số lượng vụ điều trị khay niềng răng trong suốt tăng 23,6% trong khi đầu tư vào cơ sở hạ tầng thương mại như một phần của chiến lược mở rộng toàn cầu của công ty.

Trung Quốc đại lục: Số lượng vụ điều trị khay niềng răng trong suốt ở Trung Quốc tăng 11,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất lợi nhuận gộp chung tăng 130 điểm cơ bản so với cùng kỳ năm ngoái lên 59,3%. Sự tăng trưởng ở Trung Quốc đại lục được thúc đẩy bởi sự mở rộng địa lý trong nước Trung Quốc và tốc độ tăng trưởng cao hơn mức trung bình ở các phân khúc trẻ em và thanh thiếu niên.

Mở rộng toàn cầu: Trong việc thúc đẩy sự mở rộng toàn cầu, Công ty đã thành lập các công ty con, tuyển dụng đội ngũ bán hàng và thành công trong việc đạt được các phê duyệt quy định ở một số thị trường phát triển chính. Đầu tư này dẫn đến lỗ hoạt động cho hoạt động kinh doanh quốc tế trong khi thúc đẩy 9.400 vụ điều trị khay niềng răng trong suốt bên ngoài Trung Quốc. Phản hồi ban đầu của khách hàng rất tích cực, đặc biệt là về danh mục sản phẩm đổi mới, chất lượng lập kế hoạch điều trị và tính đáp ứng chung của tổ chức.

Triển vọng tương lai: Thị trường khay niềng răng toàn cầu đại diện cho một trong những thị trường tăng trưởng nhanh nhất trong lĩnh vực chăm sóc răng miệng. Với lịch sử 20 năm trong lĩnh vực khay niềng răng, kinh nghiệm trong việc điều trị hơn một triệu ca, danh mục sản phẩm khay niềng răng đang mở rộng và đội ngũ lập kế hoạch điều trị chất lượng cao, Angelalign Technology có vị thế thuận lợi để thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận cả ở Trung Quốc và các thị trường chính trên thế giới.

(Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, tổng số ca điều trị của tất cả các sản phẩm và dịch vụ do Angelalign Technology Inc. sở hữu hoặc kiểm soát đã vượt quá một triệu.)

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông báo này không nhắm đến bất kỳ nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư tiềm năng nào, và không cấu thành một lời chào bán – hoặc lời mời chào mua – bất kỳ chứng khoán nào, và không được sử dụng hoặc dựa vào để đánh giá ưu điểm của bất kỳ khoản đầu tư nào. Bất kỳ dự báo, ước tính, dự đoán, mục tiêu, triển vọng và / hoặc ý kiến nào được thể hiện trong thông cáo này có thể thay đổi mà không cần thông báo. Nội dung ở đây không được diễn giải hoặc dựa vào theo bất kỳ cách thức nào như là lời khuyên đầu tư, pháp lý, thuế hoặc lời khuyên khác.

LIÊN HỆ: Lexie Huang
ANGELALIGN TECHNOLOGY INC.
+862156561919
pr-at-angelalign.com

Author

eva@pressvn.com