NEW YORK và BERLIN, Ngày 06 tháng 9 năm 2023 – atai Life Sciences (NASDAQ: ATAI) (“atai”), một công ty dược phẩm lâm sàng giai đoạn đầu đang nhằm chuyển đổi điều trị rối loạn sức khỏe tâm thần, sẽ tham gia các Hội nghị Nhà đầu tư tháng Chín sắp tới. Chi tiết về sự tham gia của công ty như sau: Hội nghị Sinh học Dược thường niên lần thứ 18 của Citi Định dạng: Chỉ 1×1 Ngày: Thứ Năm, ngày 7 tháng 9 Địa điểm: Boston, MA Hội nghị Đầu tư Toàn cầu thường niên lần thứ 25 của H.C. Wainwright Định dạng: Hội thảo lửa trại Ngày và giờ: Thứ Hai, ngày 11 tháng 9 lúc 4:00 chiều ET Địa điểm: New York, NY Hội nghị Thường niên Cơ chế Mới trong Tâm thần học TD Cowen lần thứ 3 Định dạng: Hội thảo Ngày và giờ: Thứ Tư, ngày 20 tháng 9 lúc 11:00 sáng ET Địa điểm: Ảo (không phát trực tuyến) Webcast cho hội thảo lửa trại sẽ có trên trang web của atai dưới Sự kiện trong phần Nhà đầu tư của trang web atai: https://ir.atai.life/news-events/events/. Một bản ghi lại sẽ có sẵn sau sự kiện trực tiếp. Về atai Life Sciencesatai là một công ty dược phẩm lâm sàng giai đoạn đầu được thành lập để đáp ứng nhu cầu chưa được đáp ứng đáng kể và thiếu sự đổi mới trong lĩnh vực điều trị sức khỏe tâm thần. atai tập trung phát triển các loại thuốc điều trị trầm cảm, lo âu, nghiện và các rối loạn sức khỏe tâm thần khác một cách hiệu quả. Bằng cách tập hợp các nguồn lực và thực tiễn tốt nhất, atai nhằm đẩy nhanh trách nhiệm phát triển các loại thuốc mới để đạt được thay đổi hành vi lâm sàng có ý nghĩa và kéo dài ở bệnh nhân sức khỏe tâm thần. Tầm nhìn của atai là chữa lành các rối loạn sức khỏe tâm thần để mọi người, ở mọi nơi có thể sống cuộc sống viên mãn hơn. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.atai.life. Thông tin liên hệ Liên hệ Nhà đầu tư:IR@atai.life Liên hệ Truyền thông:PR@atai.life

Author

eva@pressvn.com