• Cập nhật dữ liệu lâm sàng tích cực trên nhiều lớp thuốc bao gồm các ứng viên liên kết thuốc và kháng thể (ADC) như BNT323/DB-1303, BNT325/DB-1305, ứng viên CAR-T là BNT211, ứng viên trị liệu tế bào T là BNT221 và ứng viên vaccine ung thư bằng mRNA là BNT116
  • Tiến triển trên dòng thuốc ung thư với nhiều thử nghiệm giai đoạn cuối được khởi động kể từ đầu quý ba
  • Hợp tác chiến lược mới và mở rộng phản ánh cam kết của BioNTech trong việc cung cấp các phương pháp điều trị cách mạng cho ung thư và bệnh truyền nhiễm
  • Phát hành thành công vaccine COVID-19 được thích ứng với biến thể Omicron XBB.1.5 trên thị trường toàn cầu
  • Cập nhật dự báo doanh thu vaccine COVID-19 năm 2023 khoảng 4 tỷ euro
  • Điều chỉnh dự báo chi phí nghiên cứu và phát triển năm 2023 xuống còn 1,8-2,0 tỷ euro và chi phí bán hàng và quản lý xuống còn 600-650 triệu euro
  • Doanh thu 9 tháng đầu năm 20231 là 2,3 tỷ euro2, lợi nhuận ròng là 472 triệu euro và lợi nhuận trên cổ phiếu là 1,94 USD (2,11 USD3)

Hội nghị họp trực tuyến dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 11 năm 2023 lúc 8:00 giờ ET (14:00 giờ CET)

MAINZ, Đức, ngày 6 tháng 11 năm 2023 BioNTech SE (Nasdaq: BNTX, “BioNTech” hoặc “Công ty”) hôm nay công bố báo cáo tài chính quý ba và chín tháng đầu năm 2023 cùng cập nhật tình hình hoạt động của công ty.

“Trong quý vừa qua, chúng tôi bổ sung dòng ứng viên ADC, khởi động thử nghiệm giai đoạn cuối và công bố dữ liệu đáng kể trên nhiều công nghệ bao gồm vaccine ung thư, trị liệu tế bào, ADC và chất ức chế điểm kiểm soát miễn dịch. Chiến lược của chúng tôi tập trung vào việc lắp ráp bộ công cụ đa dạng bao gồm các công nghệ bổ trợ nhằm cung cấp các phương pháp điều trị mới, hướng tới cải thiện tiêu chuẩn chăm sóc cho bệnh nhân ung thư,” ông Prof. Ugur Sahin, Tiến sĩ, Giám đốc điều hành và Đồng sáng lập viên của BioNTech cho biết. “Chúng tôi kết hợp năng lực đổi mới nội bộ với mô hình hợp tác hiệu suất cao nhằm chuyển đổi ngành y tế và cải thiện chất lượng cuộc sống của bệnh nhân.”

Tổng quan tài chính quý ba và chín tháng đầu năm 2023

in millions €, except per share data Quý ba năm 2023 Quý ba năm 2022 Chín tháng
năm 2023
Chín tháng
năm 2022
Tổng doanh thu2 895,3 3.461,2 2.340,0 13.032,3
Lợi nhuận ròng 160,6 1.784,9 472,4 7.155,7
Lợi nhuận trên cổ phiếu pha loãng 0,67 6,98 1,94 27,70

Tổng doanh thu báo cáo là 895,3 triệu euro2 trong quý ba kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, so với 3.461,2 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, tổng doanh thu là 2.340,0 triệu euro2, so với 13.032,3 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Việc viết giảm kho hàng của đối tác hợp tác Pfizer Inc. (“Pfizer”) đã làm giảm doanh thu của BioNTech là 507,9 triệu euro và 615,4 triệu euro trong ba và chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Chi phí sản xuất là 161,8 triệu euro trong quý ba kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, so với 752,8 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, chi phí sản xuất là 420,7 triệu euro, so với 2.811,5 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Sự thay đổi phù hợp với việc giảm doanh thu vaccine COVID-19.

Chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) là 497,9 triệu euro trong quý ba kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, so với 341,8 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, chi phí nghiên cứu và phát triển là 1.205,3 triệu euro, so với 1.027,2 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Chi phí nghiên cứu và phát triển chủ yếu bị ảnh hưởng bởi tiến độ các nghiên cứu lâm sàng cho các ứng viên trong danh mục, phát triển vaccine COVID-19 thích ứng biến thể cũng như thế hệ tiếp theo và mở rộng đội ngũ nghiên cứu phát triển.

Chi phí bán hàng và quản lý (G&A) là 144,5 triệu euro trong quý ba kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, so với 141,0 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Trong chín tháng kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023, chi phí bán hàng và quản lý là 386,6 triệu euro, so với 361,8 triệu euro trong giai đoạn so sánh năm ngoái. Chi phí bán hàng và quản lý chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chi phí tăng cho dịch vụ CNTT cũng như mở rộng đội ngũ bán hàng và quản lý.

Thuế thu nhập được trích lập với số tiền 66,8

Author

eva@pressvn.com