Vivoryon Therapeutics N.V. Đại hội đồng cổ đông bất thường
Thông qua Bổ nhiệm các Giám đốc điều hành mới vào Hội đồng quản trị


Halle (Saale) / Munich, Đức, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Vivoryon Therapeutics N.V. (Euronext Amsterdam: VVY; NL00150002Q7) (Vivoryon, hoặc Công ty), một công ty ở giai đoạn lâm sàng tập trung vào việc khám phá và phát triển các loại thuốc phân tử nhỏ để điều chỉnh hoạt động và ổn định của các protein bị biến đổi một cách bất thường, đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (EGM) vào hôm nay lúc 13:00 (giờ Trung Âu). Các cổ đông đã thông qua tất cả các mục trong chương trình nghị sự của cuộc họp, bao gồm việc bổ nhiệm Frank Weber, MD, và Anne Doering, CFA, vào Hội đồng quản trị của Công ty với tư cách là các giám đốc điều hành. Tất cả các tài liệu liên quan đến EGM có sẵn trên trang web của Công ty (https://www.vivoryon.com/2023-extraordinary-general-meeting/).

###

Về Vivoryon Therapeutics N.V.
Vivoryon là một công ty công nghệ sinh học ở giai đoạn lâm sàng tập trung vào việc phát triển các loại thuốc dựa trên phân tử nhỏ sáng tạo. Được thúc đẩy bởi niềm đam mê khoa học tiên tiến và sáng tạo của chúng tôi, chúng tôi nỗ lực thay đổi cuộc sống của những bệnh nhân đang cần điều trị các bệnh nặng. Chúng tôi tận dụng chuyên môn sâu sắc của mình trong việc hiểu các sửa đổi sau dịch mã để phát triển các loại thuốc điều chỉnh hoạt động và ổn định của các protein bị biến đổi trong các bệnh lý. Ngoài chương trình dẫn đầu của chúng tôi, varoglutamstat, đang trong Giai đoạn 2 phát triển lâm sàng để điều trị bệnh Alzheimer, chúng tôi đã thiết lập một pipeline vững chắc các chất ức chế phân tử nhỏ có thể uống được cho nhiều chỉ định bao gồm ung thư, bệnh viêm và xơ hóa. www.vivoryon.com

Những tuyên bố hướng tới tương lai của Vivoryon
Thông cáo báo chí này bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai, bao gồm, nhưng không giới hạn, những tuyên bố liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch và mục tiêu quản lý cho các hoạt động trong tương lai của Vivoryon Therapeutics N.V. (Công ty), ước tính và dự báo về thị trường đối với các sản phẩm của Công ty và các dự báo và tuyên bố về thời điểm các sản phẩm của Công ty có thể có sẵn. Những từ như “dự đoán”, “tin tưởng”, “ước tính”, “mong đợi”, “dự báo”, “dự định”, “có thể”, “kế hoạch”, “dự kiến” và các từ tương tự khi chúng liên quan đến Công ty nhằm xác định các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Những tuyên bố hướng tới tương lai này không phải là bảo đảm về hiệu suất trong tương lai; thay vào đó, chúng dựa trên các kỳ vọng và giả định hiện tại của Ban quản lý về các sự kiện và xu hướng trong tương lai, nền kinh tế và các điều kiện trong tương lai khác. Các rủi ro và không chắc chắn trong tương lai được đề cập có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả và hiệu quả tài chính thực tế của các kế hoạch và sự kiện được mô tả ở đây. Kết quả, hiệu suất hoặc sự kiện thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những gì được thể hiện hoặc ngụ ý trong các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy và so với các kỳ vọng. Do đó, không nên dựa vào các tuyên bố hướng tới tương lai như vậy. Thông cáo báo chí này không chứa các yếu tố rủi ro. Một số yếu tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến kết quả tài chính trong tương lai của Công ty được thảo luận trong các báo cáo tài chính năm được công bố của Công ty. Thông cáo báo chí này, bao gồm bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào, chỉ nói đến ngày của thông cáo báo chí này. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật bất kỳ thông tin hoặc tuyên bố hướng tới tương lai nào được đưa ra ở đây, ngoại trừ bất kỳ thông tin nào phải được tiết lộ theo luật định. Thông cáo báo chí này chứa thông tin nội bộ trong phạm vi Quy định (EU) số 596/2014.


Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Liên hệ Nhà đầu tư
Stern IR
Julie Seidel
Tel: +1 212-698-8684
Email: SternIR-Vivoryon@sternir.com

Liên hệ Truyền thông
Trophic Communications
Valeria Fisher
Tel: +49 175 8041816
Email: vivoryon@trophic.eu

Author

eva@pressvn.com