0 Comments

heo đó, với trường hợp gia hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, cả nước có tổng cộng 12 DN sản xuất, lắp ráp ô tô. Trải qua quãng thời gian dịch bệnh bùng phát với nhiều khó khăn, thách thức, với chính sách hỗ trợ của Chính phủ, ngành công nghiệp ô tô trong nước đã phục hồi mức tăng trưởng và doanh số năm 2022 vượt năm 2019.

Tuy nhiên, căn cứ số liệu kê khai của các DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước, sản lượng và số thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước đang giảm dần. Tháng 10/2022, sản lượng kê khai 25.571 xe với số thuế TTĐB tương ứng là 3.884 tỷ đồng. Con số này giảm còn 9.766 xe với số thuế TTĐB phát sinh là 1.442 tỷ đồng trong tháng 1/2023.

“Với những khó khăn, thách thức nêu trên, việc tiếp tục hỗ trợ DN sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh cần thiết. Hơn nữa, hết thời gian gia hạn, DN sản xuất, lắp ráp ô tô phải nộp đủ số thuế vào NSNN” – Bộ Tài chính cho biết.

Đề xuất gia hạn thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước

Đề xuất gia hạn thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước.

Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là có thể tạo ra quan ngại, phản ứng từ đối tác liên quan quy định về đối xử quốc gia của Tổ chức Thương mại thế giới WTO và Hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam tham gia. Do đó, thời gian áp dụng Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước không nên kéo dài.

Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất phương án: gia hạn thời hạn nộp Thuế TTĐB phải nộp phát sinh của kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2023 đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước. Thời hạn nộp thuế sau gia hạn muộn nhất ngày 20/11/2023. Với phương án gia hạn nộp thuế nêu trên, tổng số Thuế TTĐB đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước được gia hạn trong 4 kỳ tính thuế khoảng 10.400 – 11.200 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, trường hợp không gia hạn nộp Thuế TTĐB đối với ô tô sản xuất, lắp ráp trong nước có ưu điểm giúp Việt Nam đảm bảo tuân thủ quy định về đối xử quốc gia của WTO và các Hiệp định FTA mà Việt Nam tham gia. Trong đó, có Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu. Tuy nhiên, phương án này sẽ khiến thị trường sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước có thể gặp phải khó khăn, thách thức như lãi suất ngân hàng tăng cũng như những dự đoán về tình hình khó khăn của thị trường tài chính, tín dụng trong năm 2023.

Author

Ngo@pressvn.com