WALNUT, Calif., Sept. 13, 2023 — GigaCloud Technology Inc (Nasdaq: GCT) (“GigaCloud” hoặc “Công ty”), một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn, đã công bố hôm nay rằng Iman Schrock, Chủ tịch, sẽ trình bày và tham gia các cuộc họp một-một với các nhà đầu tư tại Hội nghị Ảo Sidoti & Công ty Tháng 9 Nhỏ vào thứ Tư, ngày 20 tháng 9 và thứ Năm, ngày 21 tháng 9 năm 2023.

Bài thuyết trình sẽ bắt đầu lúc 4:00 chiều ET ngày 20 tháng 9 năm 2023, và có thể truy cập trực tiếp tại đây. Để đăng ký bài thuyết trình hoặc các cuộc họp một-một, hãy truy cập www.sidoti.com/events.

Về GigaCloud Technology Inc

GigaCloud Technology Inc là một nhà tiên phong trong các giải pháp thương mại điện tử B2B toàn cầu cho hàng hóa lớn. Nền tảng thương mại điện tử B2B của Công ty, mà họ gọi là “Chợ GigaCloud”, tích hợp mọi thứ từ công cụ khám phá, thanh toán và logistics vào một nền tảng dễ sử dụng. Chợ toàn cầu của Công ty kết nối một cách trơn tru các nhà sản xuất, chủ yếu ở Châu Á, với các nhà bán lẻ, chủ yếu ở Hoa Kỳ, Châu Á và Châu Âu, để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới một cách tự tin, nhanh chóng và hiệu quả. Công ty cung cấp một giải pháp thực sự toàn diện vận chuyển sản phẩm từ kho của nhà sản xuất đến cửa nhà khách hàng cuối cùng, tất cả chỉ với một mức giá cố định. Công ty đã ra mắt chợ của mình vào tháng 1 năm 2019 bằng cách tập trung vào thị trường nội thất toàn cầu và kể từ đó đã mở rộng sang các danh mục bổ sung như đồ gia dụng và thiết bị tập thể dục. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: https://investors.gigacloudtech.com/.

Tuyên bố hướng tới tương lai

Bản tin này chứa các “tuyên bố hướng tới tương lai”. Các tuyên bố hướng tới tương lai phản ánh quan điểm hiện tại của chúng tôi về các sự kiện trong tương lai. Những tuyên bố hướng tới tương lai này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty và các dự báo về các sự kiện trong tương lai mà Công ty tin rằng có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của mình. Các nhà đầu tư có thể xác định các tuyên bố hướng tới tương lai bằng các từ hoặc cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “có khả năng”, “mong đợi”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin rằng”, “có khả năng”, “đề xuất”, “tiềm năng”, “tiếp tục” hoặc các biểu hiện tương tự. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được pháp luật yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố hướng tới tương lai này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp cho SEC.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

GigaCloud Technology Inc

Quan hệ Nhà đầu tư

Email: investor.relations@gigacloudtech.com

ICR, Inc.

Ryan Gardella

Email: ryan.gardella@icrinc.com

Author

eva@pressvn.com