le-ky-ket-du-an-the-venice-city-1670033842.jpeg

Mới đây, thông tin đến Reatimes, khách hàng tên H.Q.T cho biết, ngày 4/9/2022, Công ty TNHH TNT Land Group ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 004/HĐTT/TVC-F4.38, tổng giá trị hợp đồng là 1.401.400.000 đồng với khách hàng này. Vị trí nền thuộc dự án Khu Thương mại dân cư và tái định cư xã Vị Tân – Phường 4, TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, với diện tích tạm tính là 100m2. Dự án này được Công ty TNT Land Group rao bán với tên thương mại là The Venice City.

Ông T đã thanh toán cho TNT Land Group 3 lần trong tháng 9/2022 với tổng số tiền là 1.337.700.000 đồng (hơn 95% giá trị hợp đồng). Tuy nhiên, do quá hạn thời gian mà Công ty TNT Land Group chưa hoàn tất nghĩa vụ chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông T, vì thế ông T yêu cầu TNT Land Group trả lại cho ông số tiền đã thanh toán và thanh lý hợp đồng.

Theo nội dung làm việc ngày 25/11/2022 giữa ông T và TNT Land Group thì doanh nghiệp này chỉ đồng ý trả cho ông T với số tiền là 1.260.708.240 đồng. Nghĩa là sau 2 tháng đầu tư tại dự án bất động sản được quảng cáo là “đô thị phong cách Ý ở Hậu Giang”, ông T sẽ bị mất gần 80 triệu đồng. TNT Land Group lý giải việc không trả đủ tiền cho khách hàng là vì đã chi hoa hồng cho môi giới với số tiền 76.991.760 đồng. Chưa kể, số tiền được hoàn trả chỉ được thanh toán theo tiến độ là tháng 4/2023 trả 50%; tháng 5/2023 trả 50%).

hop-dong-chuyen-nhuong-quyen-su-dung-dat-du-an-khu-thuong-mai-dan-cu-va-tai-dinh-cu-xa-vi-tan-phuong-4-tp-vi-thanh-1670033884.jpg
Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Khu Thương mại dân cư và tái định cư xã Vị Tân – Phường 4, TP Vị Thanh

Trước đó, như Reatimes đã thông tin trong bài Hậu Giang: Dự án vô tư sai phạm, trách nhiệm chính quyền ở đâu?, Thanh tra tỉnh Hậu Giang đã từng kiến nghị dừng mua bán nền tại The Venice City, nhưng dự án này vẫn tiếp tục với những sai phạm mới.

Những bất cập tại dự án này, đến nay chính quyền tỉnh vẫn chưa công bố việc xử lý. Điển hình là vấn đề dự án chậm tiến độ, tự ý đổi tên khi chưa được chấp thuận, chào bán khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng.

Về tiến độ dự án, Công văn 1325/SKHĐT-HTĐT, của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hậu Giang, gửi UBND tỉnh, về việc rà soát nội dung liên quan đến pháp lý của dự án The Venice City, cho biết, ngày 14/7/2017, Chủ tịch UBND tỉnh có công văn 1197/UBND-KT có ý kiến thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Liên Minh gia hạn tiến độ thực hiện dự án The Venice City.

Cụ thể, theo công văn 1197/UBND-KT Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến: “Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Liên Minh gia hạn tiến độ thực hiện dự án Khu Thương mại – dân cư và tái định cư xã Vị Tân, phường IV, TP Vị Thanh” như sau:

Giai đoạn 1 (quy mô 5ha): đến ngày 1/10/2017 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 2 (quy mô 9,8ha): từ ngày 1/10/2017 đến ngày 30/6/2018 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 3 (quy mô 4,2ha): từ ngày 1/7/2018 đến ngày 30/11/2018 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 4 (quy mô 8,3ha): từ ngày 1/12/2018 đến ngày 31/8/2019 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Giai đoạn 5 (quy mô 2,9ha): từ ngày 1/9/2019 đến ngày 31/12/2019 xây dựng hoàn thành hạ tầng kỹ thuật.

Theo các chuyên gia, cần rà soát lại, việc chấp thuận điều chỉnh tiến độ dự án bằng công văn có đúng quy định tại Nghị định số 118/2015/NĐ-CP và Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT hay không?

Bên cạnh đó, nếu nội dung điều chỉnh chỉ đề cập tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật mà không có hạ tầng xã hội, các công trình dịch vụ, thì việc thực hiện chuyển quyền sử dụng đất tại dự án có đảm bảo phù hợp quy định tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch số 20/2013/TTLT-BXD-BNV, ngày 21/11/2013, của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, cũng như Khoản 1 và Khoản 2, Điều 41, Nghị định 43/2014/NĐ-CP không?

Ngoài ra, theo chủ trương được duyệt điều chỉnh thì dự án này đã chậm tiến độ nhiều năm. Vậy UBND tỉnh Hậu Giang có xử phạt chủ đầu tư, theo quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 58, Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ hay không?

bien-ban-lam-viec-voi-khach-hang-1670033934.jpg
Biên bản làm việc với khách hàng

Về việc ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi chưa đủ điều kiện chuyển nhượng, Công văn 1325/SKHĐT-HTĐT, của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Hậu Giang cho rằng dự án đã đủ điều kiện chuyển nhượng và “chưa có cơ sở xử lý hành vi vi phạm” tại dự án này. Tuy nhiên, khi đối chiếu với các quy định hiện hành thì Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang có nhiều điểm cần làm rõ.

Về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, có bài báo đưa thông tin cho rằng: “Theo Công văn số 1325/SKHĐT-HTĐT, của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, gửi UBND tỉnh Hậu Giang, thì chủ đầu tư dự án đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1- khoảng 5ha), theo đúng quy hoạch chi tiết được duyệt, đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng dùng chung của khu vực, đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu đủ điều kiện bố trí dân cư vào ở và đủ điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất”.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đến thời điểm Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang gửi Công văn số 1325/SKHĐT-HTĐT, thì chủ đầu tư dự án cũng chỉ đang làm thủ tục xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chứ chưa được chấp thuận. Mặt khác, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng chỉ rõ, giai đoạn 1 của dự án còn khoảng 0,33ha chủ đầu tư chưa được giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Một điểm đáng lưu ý khác là, Công văn số 1325/SKHĐT-HTĐT chỉ nói chủ đầu tư dự án đã xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giai đoạn 1- khoảng 5ha), mà không nói gì đến hạ tầng xã hội và một số yếu tố khác. Trong khi đó, tại Khoản 17, Điều 1, Nghị định 148/2020/NĐ-CP, quy định:

“Điều 41. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê:

1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;

b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;

d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở…”.

sau-18-nam-trien-khai-du-an-khu-do-thi-co-phong-cach-y-van-la-bai-trau-nam-1670033966.JPG
Sau 18 năm triển khai dự án, Khu Đô thị có phong cách ý vẫn là bãi trâu nằm

Như vậy, với những gì đã diễn ra, có nhiều điều khuất tất cần làm rõ xung quanh việc UBND tỉnh Hậu Giang đến nay vẫn chưa xử lý sai phạm tại dự án này.

Author

Ngo@pressvn.com