HÀ NỘI, 03 tháng 11, 2023 – Công ty Cổ phần Kaixin Auto Holdings (“Kaixin” hoặc “Công ty”) (NASDAQ: KXIN), một nhà sản xuất xe điện hàng đầu và là một trong những nền tảng xe nhập khẩu cao cấp và xe đã qua sử dụng hàng đầu tại Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính bán niên chưa kiểm toán cho kỳ kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật trong nửa đầu năm 2023

  • Doanh thu thuần tổng cộng là 18,9 triệu USD, giảm 43% so với 33,3 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.
  • Lợi nhuận gộp là 0,2 triệu USD, ổn định so với 0,2 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.
  • Lỗ từ hoạt động là 4,1 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với lỗ từ hoạt động 32,8 triệu USD trong nửa đầu năm 2022
  • Lỗ ròng thuộc về Công ty là 4,5 triệu USD, cải thiện đáng kể so với lỗ ròng thuộc về Công ty là 70,6 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ từ hoạt động điều chỉnh (không phải GAAP)1 là 2,8 triệu USD, so với lỗ từ hoạt động điều chỉnh 2,9 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ ròng điều chỉnh (không phải GAAP)2 là 3,3 triệu USD, so với lỗ ròng điều chỉnh 3,8 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.


Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2023

Doanh thu thuần tổng cộng là 18,9 triệu USD, giảm 43% so với 33,3 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Doanh thu giảm chủ yếu do doanh số bán xe đã qua sử dụng của Công ty giảm.

Chi phí thu nhập là 18,7 triệu USD, so với 33,1 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Sự giảm chi phí thu nhập phù hợp với sự giảm doanh thu.

Lợi nhuận gộp là 0,2 triệu USD, ổn định so với 0,2 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.

Chi phí hoạt động là 4,2 triệu USD, thấp hơn đáng kể so với 33,0 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Sự chênh lệch về chi phí hoạt động giữa hai giai đoạn chủ yếu do chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu là 29,9 triệu USD được ghi nhận trong nửa đầu năm 2022.

Chi phí bán hàng và tiếp thị là 257 nghìn USD, so với 334 nghìn USD trong nửa đầu năm 2022.

Chi phí quản lý và hành chính là 4,0 triệu USD, so với 32,7 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Sự giảm chủ yếu do số lượng lớn chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu được ghi nhận từ việc hủy bỏ các khoản thưởng cổ phiếu cho nhân viên trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ từ hoạt động là 4,1 triệu USD, so với lỗ 32,8 triệu USD trong nửa đầu năm 2022. Sự chênh lệch về lỗ từ hoạt động giữa hai giai đoạn chủ yếu do sự giảm đáng kể chi phí hoạt động trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ ròng thuộc về Công ty là 4,5 triệu USD, cải thiện đáng kể so với lỗ ròng thuộc về Công ty là 70,6 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ từ hoạt động điều chỉnh (không phải GAAP)1 là 2,8 triệu USD, so với lỗ từ hoạt động điều chỉnh 2,9 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.

Lỗ ròng điều chỉnh (không phải GAAP)2 là 3,3 triệu USD, so với lỗ ròng điều chỉnh 3,8 triệu USD trong nửa đầu năm 2022.


Sự kiện sau khi kết thúc kỳ kế toán

Vào ngày 22 tháng 8 năm 2023, Công ty đã hoàn tất việc mua lại 100% vốn cổ phần của Morning Star Auto Inc. (“Morning Star”), với giá trị 100 triệu cổ phiếu thường (tương đương 6.666.667 cổ phiếu loại A sau khi chia cổ phiếu với tỷ lệ 1-15, có hiệu lực vào ngày 14 tháng 9 năm 2023) của Kaixin. Sau khi hoàn tất, Morning Star đã trở thành công ty con hoàn toàn sở hữu của Kaixin, đánh dấu sự bước chân chính thức của Công ty vào lĩnh vực sản xuất xe điện.

Về các biện pháp tài chính không phải GAAP

Để bổ sung cho báo cáo tài chính hợp nhất của Kaixin được trình bày theo Các nguyên tắc kế toán tài chính được chấp nhận chung ở Hoa Kỳ (“GAAP”), Kaixin sử dụng “lỗ từ hoạt động điều chỉnh” và “lỗ ròng điều chỉnh”, được định nghĩa là các biện pháp tài chính không phải GAAP bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, trong việc đánh giá hoạt động kinh doanh của mình. Chúng tôi xác định lỗ từ hoạt động điều chỉnh là lỗ từ hoạt động trừ đi chi phí trả cổ tức dựa trên cổ phiếu và suy giảm giá trị thương hiệu. Để thuận tiện cho các nhà đầu tư và phân tích, chúng tôi trình bày tác động nêu trên theo phương pháp “So sánh các biện pháp tài chính không phải GAAP với các biện pháp tài chính tương ứng theo GAAP”. Chúng tôi trình bày lỗ từ hoạt động điều chỉnh và lỗ ròng điều chỉnh bởi vì chúng được sử dụng bởi ban quản lý của chúng tôi để đánh giá hiệu quả hoạt động. Chúng tôi cũng tin rằng các biện pháp tài chính không phải GAAP này cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư và những người khác trong việc hiểu và đánh giá kết quả kinh doanh hợp nhất của chúng tôi cũng như ban quản lý và so sánh với các kỳ kế toán trước đó và với các công ty cùng ngành.

Các biện pháp tài chính không phải GAAP này không được dự định để xem xét riêng lẻ hoặc thay thế cho thông tin tài chính được lập và trình bày theo GAAP.

Về Kaixin Auto Holdings

Kaixin Auto Holdings là nhà sản xuất xe điện hàng đầu tại Trung Quốc, được trang bị đội ngũ chuyên nghiệp có kinh nghiệm phong phú trong nghiên cứu và phát triển, sản xuất và tiếp thị, cùng các cơ sở sản xuất có năng lực về gia công, hàn, sơn và lắp ráp. Kaixin sản xuất nhiều mẫu xe hành khách và logistics điện. Công ty cam kết xây dựng vị thế cạnh tranh quốc tế kết hợp sự hiện diện trực tuyến và ngoại tuyến cùng hoạt động kinh doanh đa dạng. Nhờ sự chuyên môn của đội ngũ và sự cảm hứng cho sáng tạo và bền vững, Kaixin hướng tới đóng góp cho mục tiêu “đỉnh điểm phát thải carbon và trung hòa carbon”.

Tuyên bố an toàn

Thông cáo báo chí này có thể chứa các tuyên bố dự báo tương lai. Những tuyên bố này được đưa ra theo “điều khoản an toàn” của Đạo luật Cải cách Quyền Riêng tư Chứng khoán Mỹ năm 1995. Những tuyên bố dự báo tương lai này có thể nhận dạng được qua ngôn ngữ như “sẽ”, “dự kiến”, “dự đoán”, “tương lai”, “định”, “tin”, “ước tính” và các tuyên bố tương tự trong thông cáo báo chí này, cũng như triển vọng kinh doanh năm 2023 và tr

Author

eva@pressvn.com