Doanh thu ròng tăng 84,9% lên 7,2 tỷ Nhân dân tệ trong quý 3

Số khách hàng giao dịch trung bình hàng tháng cao kỷ lục

Mở hơn 2.400 cửa hàng mới ròng; Kết thúc quý với hơn 13.000 cửa hàng

BẮC KINH, 01/11/2023 — Công ty Luckin Coffee Inc. (“Luckin Coffee” hoặc “Công ty”) (OTC: LKNCY) hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 3 chưa kiểm toán.

ĐIỂM NỔI BẬT QUÝ 3 NĂM 20231

 • Tổng doanh thu ròng trong quý 3 đạt 7.200,0 triệu Nhân dân tệ (986,8 triệu USD), tăng 84,9% so với 3.894,6 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
 • Mở ròng cửa hàng mới trong quý 3 là 2.437 cửa hàng, bao gồm 11 cửa hàng mới tại Singapore, dẫn đến tăng trưởng số lượng cửa hàng theo quý là 22,5% so với cuối quý 2 năm 2023, kết thúc quý 3 với 13.273 cửa hàng bao gồm 8.807 cửa hàng tự điều hành và 4.466 cửa hàng đối tác.
 • Số khách hàng giao dịch trung bình hàng tháng trong quý 3 là 58,5 triệu, tăng 132,9% so với 25,1 triệu cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu từ cửa hàng tự điều hành2 trong quý 3 đạt 5.141,0 triệu Nhân dân tệ (704,6 triệu USD), tăng 79,3% so với 2.867,1 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
 • Tốc độ tăng trưởng doanh thu cửa hàng tương đương từ cửa hàng tự điều hành trong quý 3 là 19,9%, so với 19,4% cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng – cửa hàng tự điều hành2 trong quý 3 đạt 1.185,4 triệu Nhân dân tệ (162,5 triệu USD) với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng là 23,1%, so với 771,8 triệu Nhân dân tệ với tỷ suất lợi nhuận hoạt động cấp cửa hàng là 26,9% cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu từ cửa hàng đối tác trong quý 3 đạt 1.840,8 triệu Nhân dân tệ (252,3 triệu USD), tăng 104,7% so với 899,1 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
 • Lợi nhuận hoạt động theo GAAP trong quý 3 đạt 961,7 triệu Nhân dân tệ (131,8 triệu USD), với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 13,4%, so với 585,3 triệu Nhân dân tệ, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 15,0% cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận hoạt động theo không GAAP trong quý 3, sau khi điều chỉnh chi phí phân bổ cổ phiếu, đạt 1.025,5 triệu Nhân dân tệ (140,6 triệu USD), với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 14,2%, so với 693,8 triệu Nhân dân tệ, với tỷ suất lợi nhuận hoạt động là 17,8% cùng kỳ năm 2022.

NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY

“Chúng tôi tự hào báo cáo một quý mạnh mẽ khác, trong đó chúng tôi đạt doanh thu và mở rộng quy mô với hơn 2.400 cửa hàng mới ròng,” Tiến sĩ Jinyi Guo, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Luckin Coffee cho biết, “Các sản phẩm và chiến dịch tiếp thị mới, sáng tạo của chúng tôi tiếp tục được khách hàng đón nhận, thúc đẩy tăng trưởng đáng kể cả doanh thu và số khách hàng giao dịch hàng tháng. Trong quý 3, chúng tôi đạt kỷ lục 58,5 triệu khách hàng giao dịch trung bình hàng tháng, tăng 132,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Do chiến lược giá cả nhằm tăng thị phần của chúng tôi dẫn đến tỷ suất lợi nhuận hoạt động trong quý 3 giảm từ 15,0% cùng kỳ năm ngoái xuống còn 13,4%. Chúng tôi liên tục xây dựng đội ngũ nhân sự tài năng và chăm chỉ tại Luckin Coffee và cam kết cung cấp cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ xuất sắc với giá cả phải chăng.”

Tiến sĩ Guo tiếp tục: “Khi bước sang quý 4, chúng tôi tiếp tục tập trung mang lại giá trị cho khách hàng, cải thiện sản phẩm, tiếp tục chiến lược giá cả và mở rộng để phục vụ nhiều khách hàng hơn, mở rộng phạm vi hoạt động toàn cầu nhằm đảm bảo vị thế tốt cho tăng trưởng dài hạn.”

CẬP NHẬT NHÂN SỰ CẤP CAO

Ông Reinout Hendrik Schakel, Giám đốc Chiến lược hiện tại của Công ty, sẽ rời khỏi vị trí hiện tại tại Công ty vào cuối năm 2023 vì lý do cá nhân. Ông Schakel đồng ý tiếp tục cung cấp chuyên môn cho Công ty với tư cách là cố vấn bên ngoài bắt đầu từ tháng 1/2024.

“Thay mặt Hội đồng quản trị và ban lãnh đạo, chúng tôi cảm ơn Reinout đã đóng góp đáng kể cho Luckin Coffee trong 5 năm qua. Ông đã đóng vai trò then chốt trong quá trình phục hồi của chúng tôi và chúng tôi mong muốn tiếp tục hưởng lợi từ chuyên môn và kinh nghiệm của ông trong vai trò mới,” Tiến sĩ Guo nói.

KẾT QUẢ TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2023

Tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023 đạt 7.200,0 triệu Nhân dân tệ (986,8 triệu USD), tăng 84,9% so với 3.894,6 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022. Tăng trưởng doanh thu chủ yếu do số lượng sản phẩm bán ra tăng, số lượng cửa hàng hoạt động tăng và số lượng khách hàng giao dịch hàng tháng tăng, mặc dù giá bán trung bình của sản phẩm của Công ty giảm.

 • Doanh thu từ bán hàng trong quý 3 năm 2023 đạt 5.359,3 triệu Nhân dân tệ (734,5 triệu USD), tăng 78,9% so với 2.995,5 triệu Nhân dân tệ cùng kỳ năm 2022.
  • Doanh thu từ đồ uống pha chế tươi đạt 4.869,7 triệu Nhân dân tệ (667,4 triệu USD), chiếm 67,6% tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023, so với 2.666,4 triệu Nhân dân tệ, chiếm 68,4% tổng doanh thu ròng cùng kỳ năm 2022.
  • Doanh thu từ các sản phẩm khác đạt 345,3 triệu Nhân dân tệ (47,3 triệu USD), chiếm 4,8% tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023, so với 198,3 triệu Nhân dân tệ, chiếm 5,1% tổng doanh thu ròng cùng kỳ năm 2022.
  • Doanh thu từ khác đạt 144,4 triệu Nhân dân tệ (19,8 triệu USD), chiếm 2,0% tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023, so với 130,9 triệu Nhân dân tệ, chiếm 3,4% tổng doanh thu ròng cùng kỳ năm 2022.
 • Doanh thu từ cửa hàng đối tác trong quý 3 năm 2023 đạt 1.840,8 triệu Nhân dân tệ (252,3 triệu USD), chiếm 25,6% tổng doanh thu ròng trong quý 3 năm 2023, tăng 104,7% so với 899,1 triệu Nhân dân tệ, chiếm 23,1% tổng doanh thu ròng cùng kỳ năm 2022. Đối với quý 3 năm 2023, doanh thu từ cửa hàng đối tác bao gồm doanh thu bán nguyên vật liệu 1.252,9 triệu Nhân dân tệ (171,7 triệu USD), doanh thu bán thiết bị 246,1 triệu Nhân dân tệ (33,7 triệu USD), chia sẻ lợi nhuận 195,3 triệu Nhân dân tệ (26,8 triệu USD), dịch vụ

Author

eva@pressvn.com