GUANGZHOU, Trung Quốc, ngày 07 tháng 9 năm 2023 – Burning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR và LSE: BNR, “Công ty” hoặc “Burning Rock”) rất vui mừng thông báo rằng sản phẩm Bệnh tối thiểu còn sót lại (MRD) cá nhân hóa của chúng tôi, CanCatch® (bảng PROPHETTM), đã được đưa vào một nghiên cứu quan sát tiền cứu (MEDAL, Phân tích Động theo Methyl hóa cho ung thư phổi, NCT03634826).

MEDAL là một nghiên cứu 5 năm nhằm điều tra tiện ích lâm sàng của MRD ở bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) với các cách tiếp cận khác nhau để phát hiện ctDNA, bao gồm MEDAL-Methylation và MEDAL-PROPHET (một dấu hiệu Tiên lượng và Tiềm năng điều trị cá nhân hóa mới cho Bệnh nhân theo dõi). Trong nghiên cứu MEDAL-PROPHET, CanCatch® đã thể hiện hiệu suất ưu việt trong các so sánh đầu đầu với các xét nghiệm MRD bảng cố định không phụ thuộc khối u và bảng cố định có thông tin khối u.

Chúng tôi tự hào chứng kiến CanCatch® như một công cụ nhạy cảm để hỗ trợ tiện ích lâm sàng của xét nghiệm ctDNA để phát hiện MRD và dự đoán tái phát ở NSCLC, xác định bệnh nhân có nguy cơ tái phát cao, hỗ tr� bệnh nhân đối mặt với các thách thức chẩn đoán, và tạo điều kiện cho quyết định điều trị ở các đường sau.

Tham khảo[1] Chen et al., Phân tích ctDNA lưu hành khối u cá nhân hóa sau phẫu thuật để theo dõi ung thư phổi không tế bào nhỏ, Cancer Cell (2023), https://doi.org/10.1016/j.ccell.2023.08.010.

Về Burning RockBurning Rock Biotech Limited (NASDAQ: BNR và LSE: BNR), có sứ mệnh bảo vệ cuộc sống thông qua khoa học, tập trung vào ứng dụng công nghệ giải trình tự thế hệ tiếp theo (NGS) trong lĩnh vực ung thư chính xác. Hoạt động kinh doanh của nó bao gồm i) xét nghiệm lựa chọn liệu pháp dựa trên NGS cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, và ii) phát hiện ung thư sớm, đã vượt qua giai đoạn nghiên cứu khả thi để bước vào giai đoạn xác thực lâm sàng.

Để biết thêm thông tin về Burning Rock, vui lòng truy cập: www.brbiotech.com.

Liên hệ:Liên hệ: IR@brbiotech.com

Author

eva@pressvn.com