Singapore, ngày 15 tháng 9 năm 2023 – Công ty SIMPPLE LTD. (Nasdaq: SPPL) (“Công ty” hoặc “SIMPPLE”), một nhà cung cấp giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực công nghệ bất động sản (“PropTech”) đang nổi lên, hôm nay thông báo về việc hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (”Đợt chào bán”) của mình với 1.602.000 cổ phiếu phổ thông ở mức giá chào bán công khai là 5,25 USD một cổ phiếu phổ thông. Cổ phiếu phổ thông bắt đầu giao dịch vào ngày 13 tháng 9 năm 2023 dưới mã chứng khoán “SPPL”.

Công ty đã nhận được tổng doanh thu gộp 8,4 triệu USD từ Đợt chào bán, trước khi trừ đi các khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư và các chi phí liên quan khác. Ngoài ra, Công ty đã cấp cho các nhà đầu tư quyền mua thêm tối đa 240.300 cổ phiếu phổ thông khác với giá chào bán công khai, trừ đi khoản chiết khấu dành cho nhà đầu tư trong vòng 45 ngày.

Doanh thu thu được từ Đợt chào bán sẽ được sử dụng cho nghiên cứu và phát triển các sản phẩm và công nghệ cũng như chiến lược và thực hiện quyền sở hữu trí tuệ, mở rộng quy mô bán hàng và tiếp thị sang các thị trường nước ngoài và mở các văn phòng vệ tinh được lựa chọn, các khoản đầu tư và đầu tư chiến lược tiềm năng và vốn lưu động và các mục đích tổng quát của công ty.

Công ty Maxim Group LLC đóng vai trò là nhà quản lý sách duy nhất của Đợt chào bán. Công ty luật Loeb & Loeb LLP đóng vai trò là luật sư của Công ty tại Mỹ, và công ty luật Hunter Taubman Fischer & Li LLC đóng vai trò là luật sư của Maxim Group LLC liên quan đến Đợt chào bán.

Một bản đăng ký F-1 liên quan đến Đợt chào bán đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (”SEC”) (Số File: 333-271067) và đã được SEC chấp thuận vào ngày 12 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch, là một phần của bản đăng ký. Bản sao cáo bạch cuối cùng liên quan đến Đợt chào bán có thể được nhận từ Công ty Maxim Group LLC, 300 Park Avenue, Tầng 16, Thành phố New York, NY 10022, qua email syndicate@maximgrp.com, hoặc qua điện thoại số +1-212-895-3500. Ngoài ra, bản sao cáo bạch liên quan đến Đợt chào bán cũng có thể được nhận qua trang web của SEC tại www.sec.gov.

Thông cáo báo chí này không cấu thành một lời chào bán, hoặc lời mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào của Công ty, cũng như không có bất kỳ việc chào bán, lời mời chào hoặc bán bất kỳ chứng khoán nào của Công ty tại bất kỳ bang hay khu vực tài phán nào mà việc chào bán, lời mời chào hoặc bán đó sẽ bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bang hoặc khu vực tài phán đó.

Về SIMPPLE LTD.

Có trụ sở tại Singapore, SIMPPLE LTD. là nhà cung cấp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực PropTech đang nổi lên, tập trung vào việc giúp các chủ sở hữu và quản lý cơ sở vật chất quản lý cơ sở một cách tự động. Được thành lập vào năm 2016, Công ty có vị trí vững chắc trên thị trường quản lý cơ sở vật chất Singapore, phục vụ hơn 60 khách hàng trong cả khu vực công và tư nhân và mở rộng ra ngoài Singapore sang Úc và Trung Đông. Công ty đã phát triển Hệ sinh thái SIMPPLE độc quyền của mình, để tạo ra một công cụ quản lý lực lượng lao động tự động cho bảo trì, giám sát và vệ sinh tòa nhà bao gồm một hỗn hợp các giải pháp phần mềm và phần cứng như robot (cả vệ sinh và bảo mật) và các thiết bị Internet vạn vật (IoT). Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập trang web của Công ty: www.investor.simpple.ai.

Tuyên bố tiên đoán

Một số tuyên bố trong thông báo này là những tuyên bố tiên đoán. Những tuyên bố tiên đoán này liên quan đến các rủi ro và sự không chắc chắn đã biết và chưa biết và dựa trên các kỳ vọng hiện tại của Công ty về các sự kiện trong tương lai có thể ảnh hưởng đến tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, chiến lược kinh doanh và nhu cầu tài chính của Công ty. Các nhà đầu tư có thể tìm thấy nhiều (nhưng không phải tất cả) trong số các tuyên bố này bằng cách sử dụng các từ như “có thể”, “sẽ”, “kỳ vọng”, “dự đoán”, “ước tính”, “dự định”, “kế hoạch”, “tin tưởng”,” có khả năng” hoặc các biểu hiện tương tự khác. Công ty không có nghĩa vụ cập nhật hoặc sửa đổi công khai bất kỳ tuyên bố tiên đoán nào để phản ánh các sự kiện xảy ra sau đó hoặc hoàn cảnh thay đổi, ngoại trừ trường hợp được luật pháp yêu cầu. Mặc dù Công ty tin rằng các kỳ vọng được thể hiện trong các tuyên bố tiên đoán này là hợp lý, Công ty không thể đảm bảo rằng các kỳ vọng đó sẽ chính xác, và Công ty cảnh báo các nhà đầu tư rằng kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với kết quả dự kiến và khuyến khích các nhà đầu tư xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả trong tương lai của Công ty trong bản đăng ký và các tài liệu khác mà Công ty nộp lên SEC.

Để biết thêm thông tin cho nhà đầu tư và truyền thông, vui lòng liên hệ:

SIMPPLE LTD.
Bộ phận Quan hệ Nhà đầu tư
Email: ir@simpple.ai

Ascent Investor Relations LLC
Tina Xiao
Điện thoại: +1-917-609-0333
Email: tina.xiao@ascent-ir.com

Author

eva@pressvn.com