0 Comments
Ngày 24/3/2010, ông Đỗ Quang Vinh được UBND TP.Hồ Chí Minh bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh lần thứ 2 theo quyết định số 86. (lần thứ 3 theo quyết định số 120 ngày 16/4/2015). Đến ngày 9/11/2010, ông Vinh ký quyết định số 47 ban hành quy chế làm việc của các phòng chuyên môn nghiệp vụ và đội bảo vệ.
Về chức năng của Phòng Kế toán tài vụ, tại Điều 1 đã nêu rõ: “… tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định về công tác kế toán, thống kê của đơn vị theo đúng Luật Kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định khác có liên quan của nhà nước”.

Ông Vinh ký hợp đồng bố trí em gái ruột làm ở Phòng Kế toán tài vụ, Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh

Sang năm 2011, ông Vinh bố trí bà Đỗ Ánh Nga làm nhân viên Phòng Kế toán tài vụ thông qua hợp đồng lao động không xác định thời hạn, thời gian bắt đầu từ ngày 1/8/2011. Điều đáng nói ở đây, bà Nga chính là em ruột của ông Vinh.

Theo Khoản 1, Điều 24, quyết định số 2039 ngày 8/5/2010 của UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt điều lệ công ty thì, ông Vinh là người đại diện theo pháp luật của Công ty XSKT TP.Hồ Chí Minh, là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Theo Luật Kế toán năm 2003 và 2015, Luật Phòng chống tham nhũng 2005 và 2018, thì việc ông Vinh bố trí việc làm cho em gái ruột tại phòng Kế toán tài vụ là không đúng luật. Ngoài ra, việc làm trên của ông Vinh là vi phạm vào những điều mà Đảng viên không được làm.
Trao đổi nhanh qua điện thoại, ông Vinh đề nghị chúng tôi gửi công văn hoặc sẽ cho cấp dưới làm việc nếu như ông bận họp hoặc đi công tác.

Author

Ngo@pressvn.com