Thượng Hải, 1 tháng 9 năm 2023 — Dingdong (Cayman) Limited (“Dingdong” hoặc “Công ty”), một công ty thương mại điện tử tạp hóa tươi sống hàng đầu ở Trung Quốc, với các khả năng chuỗi cung ứng tiên tiến, hôm nay công bố kết quả tài chính chưa được kiểm toán cho quý kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023.

Những điểm nổi bật trong quý 2 năm 2023:

  • Lợi nhuận ròng không GAAP cho quý 2 năm 2023 là RMB7,5 triệu (1,0 triệu USD), quý thứ ba liên tiếp có lãi không GAAP.
  • Chi phí hoàn thành đơn hàng cho quý 2 năm 2023 là RMB1.146,6 triệu (158,1 triệu USD), giảm 25,6% so với RMB1.541,8 triệu cùng kỳ năm 2022; chi phí hoàn thành đơn hàng trên mỗi đơn giảm 7,8% so với cùng kỳ.
  • Ba quý liên tiếp có lợi nhuận ổn định cho các khu vực Giang Tô, Chiết GiangThượng Hải, với Giang TôChiết Giang đặc biệt ghi nhận mức tăng trưởng số lượng đơn hàng hàng ngày trên mỗi trạm lần lượt là 27,1% và 21,0% so với cùng kỳ.

Ông Changlin Liang, Nhà sáng lập và Giám đốc điều hành của Dingdong, cho biết,

“Một năm trước, vào thời điểm đỉnh dịch bệnh, chúng tôi đã thành công trong việc đáp ứng nhu cầu tiêu dùng tăng vọt bằng cách nhanh chóng thích ứng với những khó khăn trong chuỗi cung ứng và hoạt động của chúng tôi. Điều này dẫn đến hiệu suất hoạt động mạnh mẽ. Mặc dù có hiệu ứng cơ sở cao được thiết lập trong quý 2 năm 2022, trong quý này, chúng tôi đã quản lý để đạt được mức tăng 5% so với cùng kỳ về tần suất đặt hàng hàng tháng, vượt quá bốn lần một tháng lần đầu tiên. Ngoài ra, doanh thu trên mỗi khách hàng của chúng tôi tăng 8% so với cùng kỳ, và tỷ lệ thâm nhập thành viên của chúng tôi được cải thiện rất nhiều, với các thành viên đóng góp 54% tổng GMV. Đây là mức tăng 10 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Nhờ khả năng phát triển sản phẩm và năng lực hoạt động toàn chuỗi của chúng tôi, chúng tôi cũng liên tục cải thiện chất lượng đơn hàng tổng thể và sự gắn kết của người dùng, thậm chí khi môi trường bán lẻ đã bình thường hóa sau đại dịch. Điều này phản ánh cam kết của chúng tôi trong việc tối ưu hóa hiệu quả hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng thay đổi của người dùng của chúng tôi. Hiệu suất mạnh mẽ phản ánh sự cam kết không lay chuyển của chúng tôi đối với cách tiếp cận “hiệu quả đầu tiên với sự cân nhắc đúng mức về quy mô” của chúng tôi, đã dẫn đến ba quý liên tiếp có lợi nhuận không GAAP.

Dù chúng tôi có trải qua bao nhiêu khúc quanh, chúng tôi vẫn tự tin vào khả năng khai thác nhu cầu tiêu dùng đối với các dịch vụ thực phẩm chất lượng cao của mình. Chúng tôi sẽ làm sâu sắc thêm sự thâm nhập vào các thị trường hiện có và liên tục khai thác nhu cầu của người dùng để đạt được lợi nhuận. Vào đầu nửa cuối năm 2023, tôi muốn gửi lời cảm ơn đặc biệt tới khách hàng, đội ngũ, đối tác và cổ đông của chúng tôi đã ủng hộ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn và liên tục đóng góp cho hoạt động kinh doanh của chúng tôi.”

Ông Song Wang, Phó Chủ tịch cao cấp của Dingdong, cho biết,

“Trong quý 2 năm 2023, chúng tôi đạt doanh thu RMB4,84 tỷ (667,6 triệu USD). Mức giảm doanh thu so với cùng kỳ là do hiệu ứng cơ sở cao được tạo ra trong cùng kỳ năm ngoái khi các hạn chế đại dịch ảnh hưởng đến Thượng Hải và các khu vực khác. Khi nhu cầu tiêu dùng trở lại mức bình thường so với mức cao nhất năm ngoái do đại dịch, số lượng đơn hàng cũng giảm. Ngoài ra, các chuyến đi tăng vào dịp Lễ Lao động và lễ Đoan ngọ của quý 2 năm 2023 cũng làm giảm nhu cầu tiêu dùng. Tổng doanh thu quý 2 năm 2023 cũng chịu ảnh hưởng bất lợi do Công ty rút khỏi một số thành phố vào năm 2022 và quý 2 năm nay, do gặp khó khăn trong việc đạt được lợi nhuận trong các thị trường này trong ngắn hạn. Số lượng đơn hàng tăng 2,3% so với quý trước nhờ tần suất đặt hàng hàng tháng tăng và sự tăng trưởng nhanh chóng của các đơn hàng xuất phát từ các tỉnh Giang TôChiết Giang.

  • Doanh thu sản phẩm đạt RMB4.778,7 triệu (659,0 triệu USD) so với doanh thu sản phẩm RMB6.554,0 triệu cùng kỳ năm 2022.
  • Doanh thu dịch vụ đạt RMB61,9 triệu (8,5 triệu USD) so với doanh thu dịch vụ RMB80,4 triệu cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do chúng tôi trải qua sự tăng đột biến tạm thời về số lượng thành viên do một loạt các biện pháp hạn chế COVID-19 trong quý 2 năm 2022.

Tổng chi phí và chi phí hoạt động RMB4.866,9 triệu (671,2 triệu USD), giảm 26,6% so với RMB6.634,6 triệu cùng kỳ năm 2022, với chi tiết như sau:

  • Giá vốn hàng bán là RMB3.340,3 triệu (460,7 triệu USD), giảm 26,4% so với RMB4.537,3 triệu cùng kỳ năm 2022. Giá vốn hàng bán chiếm tỷ lệ % doanh thu tăng lên 69,0% so với 68,4% cùng kỳ năm 2022. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ xuống 31,0% so với 31,6% cùng kỳ năm 2022.
  • Chi phí hoàn thành đơn hàng là RMB1.146,6 triệu (158,1 triệu USD), giảm 25,6% so với RMB1.541,8 triệu cùng kỳ năm 2022. Chi phí hoàn thành đơn hàng chiếm tỷ lệ % tổng doanh thu tăng nhẹ lên 23,7% so với 23,2% cùng kỳ năm 2022. Tỷ lệ này liên tục được cải thiện theo quý trong các quý gần đây ngoại trừ quý 2 năm 2022 do hiệu ứng cơ sở cao về doanh thu do sự bùng phát trở lại của COVID-19 trong cùng kỳ năm ngoái.
  • Chi phí bán hàng và tiếp thị là RMB89,1 triệu (12,3 triệu USD), giảm 39,3% so với RMB146,7 triệu cùng kỳ năm 2022, do chi phí mỗi người dùng mới giao dịch giảm nhờ

Author

eva@pressvn.com