Văn phòng của Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Katherine Tai vào thứ Tư đã công bố việc gia hạn thêm các trường hợp loại trừ thuế “Điều khoản 301” của Trung Quốc đối với 352 danh mục nhập khẩu Trung Quốc và 77 danh mục liên quan đến COVID-19 sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 9.

Việc gia hạn cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2023 sẽ cho phép xem xét thêm trong khuôn khổ đánh giá bốn năm theo quy định, văn phòng của bà Tai nói trong một tuyên bố.

Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump đã sử dụng Điều khoản 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, một đạo luật nhằm chống lại các thực tiễn không công bằng của các đối tác thương mại, để áp đặt các khoản thuế Trung Quốc vào năm 2018 và 2019.

Author

eva@pressvn.com