0 Comments

Jodie Foster vai Liz Danvers vu00e0 Finn Bennet vai Pete Prior trong tu1ea5p 5 cu1ee7a 'Trueu00e0: Night Country'

(SeaPRwire) –   Cu1ea3nh bu00e1o: Bu00e0i viu1ebft chu00ecnh tu1ea3i bu00e0i cu00f3 nu01a1i dung sau u0111u00e2y cu00f3 thu1ec3 nu1ed9i dung bu00ec mu1edbi vu1ec1 tu1ea5p 5 cu1ee7a .

Chu1ec9 lu00e0 tu1ea5p cuu1ed1i, Trueu00e0: Night Country du01b0u1eddng nhu01b0 du1eb5n cao tru00e0o vu1edbi mu1ed9t cu00e1i ku1ebft thu00fac gay cu1a3n ku1eb9t.

Trong khi tu1ea5p 5—cu00f3 su1eb5n tru00ean Max vu00e0o lu00fac u0111u1ea7u 9 thu00e1ng 2 vu00e0o lu00fac 9 giu1edd EST—tru1ea3 lu1edbi nhiu1ebfu cu00e2u hu1ed7i vu1ec1 viu1ec7c chu1ee9c gu00ec gu00e2y ra mu1edbi tru00ean Ennis, nhu1ed5ng cu00e2u hu1ed7i khu00e1n cu00e1p nhu1ea5t trong mu00f9a vu1ea3n cu00f2n cu00f3 lu1edbi u0111u00e3 giu1ea3i u0111u00e1p. Chu01b0a ku1ebf u0111u1ebfn lu00e0 Danvers (), Navarro (Kali Reis), vu00e0 Prior (u0110u00ec Bennett) bu00e2y giu1edd lu1ea1i lu00e0m trong mu1ed9t ru1edb ru1ed1i lu1edbn xu1ed1n hu01a1n bao giu1edd hu1transpirationt.

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp phát hành thông cáo báo chí thời gian thực cho các công ty và tổ chức, tiếp cận hơn 6.500 cửa hàng truyền thông, 86.000 biên tập viên và nhà báo, và 3,5 triệu máy tính để bàn chuyên nghiệp tại 90 quốc gia. SeaPRwire hỗ trợ phân phối thông cáo báo chí bằng tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Nhật, tiếng Ả Rập, tiếng Trung Giản thể, tiếng Trung Truyền thống, tiếng Việt, tiếng Thái, tiếng Indonesia, tiếng Mã Lai, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha và các ngôn ngữ khác. 

Chu1ee9 gu00ec xu1ea3y ra trong tu1ea5p 5 cu1ee7a Trueu00e0: Night Country?

Sau khi Danvers tu1ec9 Otis Heiss (Klaus Tange) ru1ebfg lu00e0n cu00e1c chu1ee9 thu01b0u01a1ng tu1eeb cu1a mu00ecnh—giu1ed1ng nhu01b0 nhu1ee9ng chu1ee9 thu01b0u01a1ng cu1ee7a cu00e1c nhu00e0 khoa hou00e1c Tsalal u0111u00e3 chu1eb5t—30 nu0103m tru01b0u1edf khi anh ta vu1ec1 bu1ea3n u0111u1ed3 u0111u1ed9ng bu1eb1ng hu00e0ng ngu1e0m bu00e2n trong lou1ea1ng u0111u1ed9ng bu1eb1ng nu01b0u1eejc du01b0u1edbi Annie K (Nivi Pedersen) bu00ec su00e1t hu1ea1i, cu1ed9 nu00e0ng u1edbi anh ta du1ea5t cu00f4 nu00e0ng vu00e0o lou1ea1ng u0111u1ed9ng bu1eb1ng u0111u1ed3 u0111u1ebfn. Vu1eabn cu00f2n ru1ee9t khu1ed5i vu1ec1 Danvers vu00e0 Navarro cho cu00e1c du1ec5ch vu1ee5 cu1ee7a mu00ecnh, nhu01b0ng cu00f3 u0111u00e3 tu1ef1 chu1ed1i. Cu00f3 u00e0n Danvers vu00e0 Navarro tu1ef1 tu1ef1 tu1ea1i di tu00eam u0111u1ebfn hu00e0ng u0111u1ed9ng, cu00e1c cu00e1i u0111u1ea5t nhu01b0ng tu00ecm ra ru1ebfg cu1ea3nh vu00e0o u0111u1ed9ng bu1eb1ng nu00e2m trong khu mu1edbi Silver Sky – chu01b0a hu1eb9t khu1ed5i tu1ed3c hou00e0n tou00e0n. Sau u0111u00f3, chu00f Surnameng tu00f4i biu1ebft “Night Country” lu00e0 cu00e1ch mu00e0 ngu01b0u1eddi du1ea5n gu1423i u0111u1eebng bu1eb1ng nu00e2m du01b0u1edbi bu1eb1ng trong vu00f sonorng u0111u1ebfg vu00e0 ru1ebfg cu00e1c nhu00e0 khoa hou00e1c Tsalal u0111u00e3 chu1eb5t – v

Author

eva@pressvn.com