HỒNG KÔNG, Ngày 10 tháng 11 năm 2023 — Công ty Futu Holdings Limited (“Futu” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: FUTU), một nền tảng môi giới và quản lý tài sản trực tuyến dẫn đầu công nghệ, hôm nay thông báo rằng nó sẽ công bố kết quả tài chính quý ba kết thúc vào ngày 30 tháng 9 năm 2023 trước thị trường Mỹ vào ngày 23 tháng 11 năm 2023.

Quản lý Futu sẽ tổ chức cuộc họp hội nghị thu nhập vào Thứ Năm, ngày 23 tháng 11 năm 2023 lúc 7:30 giờ sáng giờ miền Đông Hoa Kỳ (8:30 tối cùng ngày, giờ Bắc Kinh/Hồng Kông).

Xin lưu ý rằng tất cả người tham gia sẽ cần đăng ký trước cho cuộc hội nghị, sử dụng liên kết https://s1.c-conf.com/diamondpass/10035048-hdgy7h.html.

Nó sẽ tự động dẫn đến trang đăng ký “Hội nghị Thu nhập Quý 3 năm 2023 của Công ty Futu Holdings Ltd”, nơi yêu cầu chi tiết cho RSVP.

Sau khi đăng ký, tất cả người tham gia sẽ được cung cấp trong email xác nhận số điện thoại tham gia hội nghị và mã PIN cá nhân để truy cập vào cuộc hội nghị. Xin vui lòng đăng nhập 10 phút trước giờ bắt đầu sử dụng thông tin truy cập hội nghị.

Ngoài ra, webcast trực tiếp và lưu trữ của cuộc hội nghị này sẽ có sẵn tại https://ir.futuholdings.com/.

Về Công ty Futu Holdings Limited

Công ty Futu Holdings Limited (Nasdaq: FUTU) là một công ty công nghệ tiên tiến chuyển đổi trải nghiệm đầu tư bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính số hoá toàn diện. Thông qua các nền tảng kỹ thuật số riêng biệt của mình, Futubullmoomoo, Công ty cung cấp toàn bộ dịch vụ đầu tư, bao gồm thực hiện và thanh toán giao dịch, tài trợ vốn và cho vay chứng khoán, và quản lý tài sản. Công ty đã tích hợp các công cụ mạng xã hội để tạo ra một mạng lưới tập trung xung quanh người dùng của mình và cung cấp kết nối cho người dùng, nhà đầu tư, công ty, phân tích viên, truyền thông và nhà lãnh đạo ý kiến chính.

Liên hệ nhà đầu tư

Quan hệ nhà đầu tư
Công ty Futu Holdings Limited
ir@futuholdings.com

Author

eva@pressvn.com