Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 08 tháng 11 năm 2023 – Công ty Cổ phần Toàn cầu Mofy Metaverse (Công ty hoặc “Toàn cầu Mofy Metaverse”) (NASDAQ: GMM), một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ chuyên về sản xuất nội dung ảo, tiếp thị kỹ thuật số và phát triển tài sản kỹ thuật số cho ngành công nghiệp metaverse, hôm nay thông báo rằng Prime Number Capital LLC, là người đại diện bán chứng khoán của đợt chào bán cổ phiếu ban đầu (IPO) của Công ty, đã thực hiện quyền phân phối thêm 40.000 Cổ phiếu thường với giá IPO là 5 USD mỗi cổ phiếu. Nhờ đó, Công ty đã huy động được 200.000 USD tiền gốc, ngoài số tiền IPO khoảng 6 triệu USD đã công bố trước đó, trước các chi phí đại lý và chi phí đợt chào bán.

Prime Number Capital, LLC đã đóng vai trò là nhà tổ chức sách lệnh duy nhất cho đợt chào bán. Ortoli Rosenstadt LLP đã đảm nhiệm vai trò là cố vấn pháp lý Hoa Kỳ của Công ty, và Hunter Taubman Fischer & Li LLC đã đảm nhiệm vai trò là cố vấn pháp lý Hoa Kỳ của Prime Number Capital, LLC liên quan đến đợt chào bán.

Một bản đăng ký tuyên bố theo Mẫu F-1 (Tệp số 333-268553) liên quan đến đợt chào bán, đã được sửa đổi, đã được nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Hàng hóa Hoa Kỳ (SEC) và đã được SEC tuyên bố hiệu lực vào ngày 28 tháng 9 năm 2023. Đợt chào bán chỉ được thực hiện thông qua bản cáo bạch cuối cùng. Bản sao của bản cáo bạch cuối cùng liên quan đến đợt chào bán có thể được xem, khi sẵn có, từ Prime Number Capital, LLC qua email tại info@pncps.com hoặc qua thư thường qua địa chỉ Prime Number Capital, LLC, 12 E 49th St, Tầng 27, Thành phố New York, NY10017. Ngoài ra, bản sao của bản cáo bạch cuối cùng cũng có thể được xem trên trang web của SEC tại www.sec.gov.

Trước khi đầu tư, bạn nên đọc kỹ bản cáo bạch và các tài liệu khác mà Công ty đã hoặc sẽ nộp lên SEC để hiểu rõ hơn về Công ty và đợt chào bán. Thông cáo báo chí này không phải là lời mời chào mua hoặc quảng cáo bán các chứng khoán được mô tả ở đây, cũng như không có bất kỳ việc bán chứng khoán nào ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực nào mà việc đề nghị, quảng cáo hoặc bán như vậy là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực đó.

Về Công ty Cổ phần Toàn cầu Mofy Metaverse

Trụ sở tại Bắc Kinh, Công ty Cổ phần Toàn cầu Mofy Metaverse là một nhà cung cấp các giải pháp công nghệ chuyên về sản xuất nội dung ảo, tiếp thị kỹ thuật số và phát triển tài sản kỹ thuật số cho ngành công nghiệp metaverse. Sử dụng nền tảng công nghệ độc quyền “Phòng thí nghiệm Mofy” bao gồm công nghệ tái tạo ba chiều tiên tiến và công nghệ tương tác trí tuệ nhân tạo, Công ty tạo ra phiên bản ba chiều siêu độ phân giải của nhiều loại đối tượng thế giới thực như nhân vật, đồ vật và cảnh quan có thể sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như phim ảnh, phim truyền hình, AR / VR, hoạt hình, quảng cáo và game. Toàn cầu Mofy Metaverse là một trong những ngân hàng tài sản số hàng đầu tại Trung Quốc, bao gồm hơn 7.000 tài sản số ba chiều siêu độ phân giải cao. Với nền tảng công nghệ mạnh mẽ và kinh nghiệm trong ngành, Toàn cầu Mofy Metaverse có thể thu hút khách hàng danh tiếng và kiếm được nhiều đơn hàng lặp lại. Công ty hoạt động chủ yếu trong ba lĩnh vực kinh doanh: (i) dịch vụ công nghệ ảo, (ii) tiếp thị kỹ thuật số, và (iii) phát triển tài sản số và các ngành khác. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng truy cập: www.globalmofy.cn/, ir.globalmofy.cn.

Tuyên bố dự đoán tương lai

Thông cáo báo chí này chứa các tuyên bố dự đoán tương lai. Các tuyên bố dự đoán tương lai bao gồm các tuyên bố liên quan đến kế hoạch, mục tiêu, chiến lược, sự kiện tương lai hoặc hiệu suất, và các giả định và tuyên bố khác không phải là các thông tin về quá khứ. Khi Công ty sử dụng cụm từ như “có thể”, “sẽ”, “dự định”, “nên”, “tin tưởng”, “dự kiến”, “dự đoán”, “ước tính” hoặc các cụm từ tương tự không liên quan trực tiếp đến các vấn đề lịch sử, đó là các tuyên bố dự đoán tương lai. Các tuyên bố dự đoán tương lai này bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các tuyên bố của Công ty về việc dự kiến giao dịch Cổ phiếu Thường trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Nasdaq và việc hoàn tất đợt chào bán. Các tuyên bố dự đoán tương lai không phải là bảo đảm về hiệu suất tương lai và chứa rủi ro và độ không chắc chắn có thể gây ra kết quả thực tế khác biệt đáng kể so với những gì Công ty dự đoán trong các tuyên bố dự đoán tương lai. Những tuyên bố này chịu ảnh hưởng của những mức độ bất định và rủi ro bao gồm nhưng không giới hạn ở những mức độ bất định liên quan đến thị trường và việc hoàn tất đợt chào bán ban đầu theo các điều khoản và điều kiện dự kiến hoặc không. Vì những lý do này cùng với những lý do khác, các nhà đầu tư cần thận trọng khi đặt niềm tin vào bất kỳ tuyên bố dự đoán tương lai nào trong thông cáo báo chí này. Các yếu tố khác được thảo luận trong các tài liệu mà Công ty đã nộp lên SEC, có thể xem tại www.sec.gov. Công ty không có nghĩa vụ công khai cập nhật các tuyên bố dự đoán tương lai để phản ánh sự kiện hoặc tình huống phát sinh sau ngày này.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ:

Công ty

Công ty Cổ phần Toàn cầu Mofy Metaverse
Bộ phận Quan hệ Đầu tư
Email: ir@mof-vfx.com

Người đại diện bán chứng khoán

Prime Number Capital LLC
Ông Kris Yang, Phó Chủ tịch
Email: info@pncps.com

Quan hệ Đầu tư

Công ty TNHH Quan hệ Đầu tư WFS
Bà Janice Wang, Đối tác Quản lý
Email: services@wealthfsllc.com
Điện thoại: +86 13811768599
+1 628 283 9214

Author

eva@pressvn.com