Doanh thu tổng cộng đạt RMB34,68 tỷ Nhân dân tệ (US$4,75 tỷ)1
Số xe bán ra đạt 105.108 chiếc

BẮC KINH, Trung Quốc, ngày 09 tháng 11 năm 2023 — Công ty cổ phần Li Auto (“Li Auto” hoặc “Công ty”) (Nasdaq: LI; HKEX: 2015), nhà lãnh đạo trong thị trường xe mới năng lượng Trung Quốc, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 3 năm 2023 chưa kiểm toán.

Những điểm nổi bật về hoạt động trong quý 3 năm 2023

 • Tổng số xe bán ra là 105.108 chiếc trong quý 3 năm 2023, tăng 296,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Số xe bán ra Quý 3 năm 2023 Quý 2 năm 2023 Quý 1 năm 2023 Quý 4 năm 2022
105.108 86.533 52.584 46.319
Số xe bán ra Quý 3 năm 2022 Quý 2 năm 2022 Quý 1 năm 2022 Quý 4 năm 2021
26.524 28.687 31.716 35.221
 • Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2023, Công ty có 361 cửa hàng bán lẻ phủ khắp 131 thành phố, cũng như 318 trung tâm dịch vụ và xưởng sửa chữa thân vỏ, sơn xe được ủy quyền bởi Li Auto hoạt động tại 213 thành phố.

Những điểm nổi bật về tài chính trong quý 3 năm 2023

 • Doanh thu bán xe đạt RMB33,62 tỷ Nhân dân tệ (US$4,61 tỷ) trong quý 3 năm 2023, tăng 271,6% so với RMB9,05 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 20,2% so với RMB27,97 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Biên lợi nhuận xe2 là 21,2% trong quý 3 năm 2023, so với 12,0% trong quý 3 năm 2022 và 21,0% trong quý 2 năm 2023.
 • Tổng doanh thu đạt RMB34,68 tỷ Nhân dân tệ (US$4,75 tỷ) trong quý 3 năm 2023, tăng 271,2% so với RMB9,34 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 21,0% so với RMB28,65 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Lợi nhuận gộp đạt RMB7,64 tỷ Nhân dân tệ (US$1,05 tỷ) trong quý 3 năm 2023, tăng 546,7% so với RMB1,18 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 22,6% so với RMB6,24 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Biên lợi nhuận gộp là 22,0% trong quý 3 năm 2023, so với 12,7% trong quý 3 năm 2022 và 21,8% trong quý 2 năm 2023.
 • Lợi nhuận từ hoạt động đạt RMB2,34 tỷ Nhân dân tệ (US$320,6 triệu) trong quý 3 năm 2023, so với khoản lỗ từ hoạt động RMB2,13 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 43,9% so với lợi nhuận từ hoạt động RMB1,63 tỷ trong quý 2 năm 2023. Lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP3 đạt RMB2,99 tỷ Nhân dân tệ (US$410,3 triệu) trong quý 3 năm 2023, so với khoản lỗ từ hoạt động không tính theo GAAP RMB1,72 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 46,5% so với lợi nhuận từ hoạt động không tính theo GAAP RMB2,04 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Lợi nhuận ròng đạt RMB2,81 tỷ Nhân dân tệ (US$385,5 triệu) trong quý 3 năm 2023, so với khoản lỗ ròng RMB1,65 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 21,8% so với lợi nhuận ròng RMB2,31 tỷ trong quý 2 năm 2023. Lợi nhuận ròng không tính theo GAAP3 đạt RMB3,47 tỷ Nhân dân tệ (US$475,2 triệu) trong quý 3 năm 2023, so với khoản lỗ ròng không tính theo GAAP RMB1,24 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 27,1% so với lợi nhuận ròng không tính theo GAAP RMB2,73 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đạt RMB14,51 tỷ Nhân dân tệ (US$1,99 tỷ) trong quý 3 năm 2023, so với khoản tiền sử dụng trong hoạt động kinh doanh RMB508,3 triệu trong quý 3 năm 2022 và tăng 30,5% so với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh RMB11,11 tỷ trong quý 2 năm 2023.
 • Dòng tiền hoạt động tự do4 đạt RMB13,22 tỷ Nhân dân tệ (US$1,81 tỷ) trong quý 3 năm 2023, so với dòng tiền hoạt động tự do âm RMB1,96 tỷ trong quý 3 năm 2022 và tăng 37,5% so với dòng tiền hoạt động tự do RMB9,62 tỷ trong quý 2 năm 2023.

Những chỉ số tài chính chính

(tính bằng triệu, ngoại trừ tỷ lệ phần trăm)

Author

eva@pressvn.com