(SeaPRwire) –   SINGAPORE, Ngày 13 tháng 11 năm 2023 – Công ty Fat Projects Acquisition Corp (NASDAQ: FATPU, FATP, FATPW) (“FATP”), một công ty mua lại với mục đích đặc biệt, đã thông báo rằng vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, họ đã thông báo cho Continental Stock Transfer and Trust Company rằng họ dự định mở rộng thời hạn hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của họ từ ngày 15 tháng 11 năm 2023 đến ngày 15 tháng 12 năm 2023 bằng cách gửi 24.279,65 USD vào Quỹ Tài khoản của họ trước ngày 15 tháng 11 năm 2023. Đây là lần mở rộng thứ tám trong tối đa chín lần một tháng mà FATP được ủy quyền để có được theo Hiến chương và Điều lệ đã sửa đổi và được cập nhật của mình.

Việc mở rộng này cung cấp cho FATP thêm thời gian để hoàn tất sáp nhập kinh doanh ban đầu của mình (“Sáp nhập kinh doanh”) với Avanseus Holdings Pte. Ltd., một công ty tư nhân hạn chế bằng cổ phần của Singapore (“Avanseus”). Như đã báo cáo trước đây, FATP và Avanseus đã ký Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 26 tháng 8 năm 2022, được sửa đổi bởi Bản sửa đổi thứ nhất cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 3 tháng 10 năm 2022, Bản sửa đổi thứ hai cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 14 tháng 2 năm 2023 và Bản sửa đổi thứ ba cho Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh vào ngày 14 tháng 7 năm 2023 (gọi chung là “Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh”), quy định về một loạt giao dịch, theo đó, trong số những điều khác, cổ đông của Avanseus sẽ trao đổi tất cả cổ phần Avanseus đang lưu hành của họ để đổi lấy cổ phiếu thường lớp A mới phát hành của FATP ( “Trao đổi cổ phần”), tuân thủ theo các điều kiện được nêu trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, với Avanseus trở thành một công ty con hoàn toàn sở hữu của FATP (Trao đổi cổ phần và các giao dịch khác được đề xuất trong Thỏa thuận Sáp nhập Kinh doanh, cùng nhau, là “Sáp nhập kinh doanh” hoặc “Giao dịch đề xuất”). Khi kết hợp với Sáp nhập kinh doanh, FATP sẽ đổi tên thành công ty thành “Avanseus Holdings Corporation” (“New Avanseus”).

Việc mở rộng thứ bảy được mô tả ở trên sẽ cung cấp cho FATP và Avanseus thêm thời gian để hoàn tất Sáp nhập kinh doanh.

Thông tin bổ sung và nơi tìm kiếm

Bản tin này không bao gồm tất cả thông tin cần xem xét về Sáp nhập kinh doanh và không nhằm mục đích hình thành cơ sở cho bất kỳ quyết định đầu tư hoặc quyết định nào khác liên quan đến Sáp nhập kinh doanh. FATP đã nộp Sửa đổi số 4 cho Bản công bố đăng ký S-4 (tập tin số 333-267741) với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 (“Bản công bố đăng ký”) liên quan đến Sáp nhập kinh doanh bao gồm bản trình bày của FATP và bản công bố của FATP. Bản công bố đăng ký chưa được Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ công bố hiệu lực. Khi có sẵn, bản trình bày và bản công bố chính thức và các tài liệu liên quan khác sẽ được gửi đến tất cả cổ đông của FATP tính đến ngày ghi danh để bỏ phiếu về Sáp nhập kinh doanh. Cổ đông của FATP và các bên quan tâm khác được khuyến nghị đọc bản trình bày sơ bộ và các sửa đổi tương ứng trong Bản công bố đăng ký và, khi có sẵn, bản trình bày và công bố chính thức cùng với các tài liệu được hợp nhất bằng tham chiếu liên quan đến Sáp nhập kinh doanh, vì những tài liệu này sẽ cung cấp thông tin quan trọng về Avanseus, FATP và Sáp nhập kinh doanh.

Nhà đầu tư và các chủ sở hữu chứng khoán sẽ có thể lấy miễn phí bản sao của Bản công bố đăng ký và tất cả các tài liệu khác liên quan được nộp hoặc sẽ được nộp với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ bởi FATP thông qua trang web do SEC duy trì tại www.sec.gov. Ngoài ra, các tài liệu do FATP nộp có thể được lấy miễn phí từ trang web của FATP tại https://fatprojectscorp.com/investor-relations/ hoặc bằng yêu cầu bằng văn bản gửi đến FATP tại Fat Projects Acquisition Corp, 27 Bukit Manis Road, Singapore 099892.

Người tham gia

FATP và Avanseus cùng các giám đốc và lãnh đạo của họ có thể được coi là người tham gia vận động cổ đông của FATP khi bỏ phiếu về Sáp nhập kinh doanh. Thông tin về các giám đốc và lãnh đạo điều hành của FATP cũng như sở hữu cổ phiếu của FATP được nêu trong các tập tin của FATP với SEC, bao gồm Báo cáo thường niên 10-K của FATP cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022, đã được nộp với SEC vào ngày 13 tháng 3 năm 2023 và Báo cáo quý 10-Q của FATP cho quý tài chính kết thúc ngày 30 tháng 6 năm 2023, đã được nộp với SEC vào ngày 21 tháng 8 năm 2023. Nếu sở hữu cổ phiếu của những người này đã thay đổi so với số liệu được tiết lộ trong Báo cáo thường niên 10-K của FATP, những thay đổi như vậy đã hoặc sẽ được phản ánh trong Tuyên bố Thay đổi Sở hữu theo Mẫu 4 được nộp với SEC. Thông tin bổ sung về tên và lợi ích trong Sáp nhập kinh doanh của các giám đốc và lãnh đạo của FATP và Avanseus cũng như các bên khác có thể được coi là người tham gia Sáp nhập kinh doanh có thể được biết đến khi đọc bản trình bày/công bố chứa trong Bản công bố đăng ký liên quan đến Sáp nhập kinh doanh và bản trình bày/công bố chính thức khi có sẵn. Bạn có thể lấy miễn phí các tài liệu này theo mô tả ở đoạn trước.

Dự báo tương lai

Bài viết được cung cấp bởi nhà cung cấp nội dung bên thứ ba. SeaPRwire (https://www.seaprwire.com/) không đưa ra bảo đảm hoặc tuyên bố liên quan đến điều đó.

Lĩnh vực: Tin nổi bật, Tin tức hàng ngày

SeaPRwire cung cấp dịch vụ phân phối thông cáo báo chí cho khách hàng toàn cầu bằng nhiều ngôn ngữ (Hong Kong: HKChacha , BuzzHongKong ; Singapore: SingdaoPR , TodayinSG , AsiaFeatured ; Thailand: THNewson , ThailandLatest ; Indonesia: SEATribune , IndonesiaFolk ; Philippines: PHNewLook , EventPH , PHBizNews ; Malaysia: BeritaPagi , SEANewswire ; Vietnam: VNFeatured , SEANewsDesk ; Arab: DubaiLite , ArabicDir , HunaTimes ; Taiwan: TWZip , TaipeiCool ; Germany: NachMedia , dePresseNow ) 

Bản tin này chứa một số dự báo tương lai liên quan đến Sáp nhập kinh doanh giữa FATP và Avanseus, bao gồm các tuyên bố về lợi ích của Sáp nhập kinh doanh, dự kiến thời gian hoàn tất Sáp nhập kinh doanh, dịch vụ được cung cấp bởi Avanseus và thị trường mà nó hoạt động, tổng quy mô thị trường tiềm năng cho các dịch vụ do Avanseus cung cấp, đủ vốn ròng từ Sáp nhập kinh doanh để tài trợ hoạt động và kế hoạch kinh doanh của Avanseus cũng như kết quả hoạt động dự kiến trong tương lai của Avanseus. Những dự báo tương lai này thường được xác định bằng các từ như “tin tưởng”, “dự án”, “dự kiến”, “ước tính”, “định”, “chiến lược”, “cơ hội”, “kế hoạch”, “có thể”, “nên”, “sẽ”, “sẽ tiếp tục”, “sẽ có khả năng” và các cụm từ tương tự. Các dự báo tương lai là dự đoán, dự báo và các tuyên bố khác về các sự kiện tương lai dựa trên các giả định và kỳ vọng hiện tại, và do đó chịu rủi ro và độ không chắc chắn. Nhiều yếu tố có thể khiến các sự kiện tương lai thực tế khác biệt đáng kể so với các dự báo tương lai trong tài liệu này, bao gồm nhưng không giới hạ

Author

eva@pressvn.com