HÀ NỘI, 08 tháng 11, 2023 — Công ty cổ phần KE Holdings (“Beike” hoặc “Công ty”) (NYSE: BEKE và HKEX: 2423), một nền tảng tích hợp trực tuyến và ngoại tuyến hàng đầu cho các giao dịch và dịch vụ nhà ở, hôm nay công bố báo cáo tài chính quý 3 chưa kiểm toán kết thúc ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Những điểm nổi bật về kinh doanh và tài chính trong quý 3 năm 2023

  • Giá trị giao dịch (GTV)1 đạt 655,2 nghìn tỷ đồng (89,8 tỷ USD), giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái. GTV của giao dịch nhà đất cũ đạt 439,0 nghìn tỷ đồng (60,2 tỷ USD), giảm 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái. GTV của giao dịch nhà mới đạt 192,1 nghìn tỷ đồng (26,3 tỷ USD), giảm 26,5% so với cùng kỳ năm ngoái. GTV của dịch vụ tu sửa và trang trí nhà đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (0,4 tỷ USD), tăng 65,6% so với cùng kỳ năm ngoái. GTV của các dịch vụ mới nổi và khác đạt 20,7 nghìn tỷ đồng (2,8 tỷ USD), giảm 16,0% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Doanh thu thuần đạt 17,8 nghìn tỷ đồng (2,4 tỷ USD), tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • Lợi nhuận ròng đạt 1.170 tỷ đồng (160 triệu USD). Lợi nhuận ròng điều chỉnh2 đạt 2.159 tỷ đồng (296 triệu USD).
  • Số điểm bán là 43.013 điểm vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước. Số điểm bán hoạt động3 là 40.903 điểm vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.
  • Số đại lý là 429.352 đại lý vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Số đại lý hoạt động4 là 399.048 đại lý vào ngày 30 tháng 9 năm 2023, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước.
  • Số người dùng hoạt động hàng tháng trên điện thoại di động (MAU)5 đạt trung bình 49,2 triệu người trong quý 3 năm 2023, so với 42,4 triệu người trong cùng kỳ năm 2022.

Ông Stanley Yongdong Peng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Giám đốc Điều hành của Beike, bình luận: “Trong quý 3 năm 2023, thị trường bất động sản Trung Quốc đã chứng kiến sự phục hồi theo tháng nhờ một loạt chính sách thuận lợi của chính phủ, chẳng hạn như giảm tỷ lệ đóng trước. Chúng tôi đạt được hiệu suất doanh thu vững chắc, là minh chứng mạnh mẽ cho những nỗ lực toàn diện của chúng tôi trong việc tăng trưởng kinh doanh và cải thiện hiệu quả.”

“Khi chúng tôi nhìn thấy triển vọng tập trung vào “cuộc sống tốt đẹp hơn”, và mong muốn đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ người tiêu dùng, chúng tôi đã nâng cấp chiến lược doanh nghiệp thành “Một thân, Ba cánh”, một bước đi ý nghĩa trong lộ trình trở thành nền tảng dịch vụ nhà ở toàn diện hàng đầu. Thông qua thực hiện thận trọng và cải thiện hiệu quả, chúng tôi đã tăng cường sự linh hoạt và khả năng chống chịu của ngành kinh doanh “Một thân”, và mong muốn kết nối với một loạt các bên tham gia ngành để thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của ngành. Chúng tôi cũng hướng tới làm sâu sắc hiểu biết và tăng cường năng lực dịch vụ bằng cách theo đuổi mở rộng quy mô nhanh chóng của các ngành kinh doanh mới, bao gồm tu sửa và trang trí nhà. Chúng tôi luôn nỗ lực nâng cao tiêu chuẩn ngành, đồng thời xây dựng mối quan hệ bền vững và có lợi cho tất cả các bên liên quan trong ngành. Cơ sở hạ tầng công nghệ, dữ liệu khổng lồ, lưu lượng khách hàng mạnh mẽ và mạng lưới điểm bán, đại lý rộng khắp sẽ giúp chúng tôi đứng vững trước tương lai, mang lại giá trị không thể so sánh cho cả khách hàng và toàn ngành nhà ở.”

Ông Tao Xu, Giám đốc Tài chính của Beike, bổ sung: “Trong quý 3 năm nay, thị trường bất động sản Trung Quốc dần hồi phục từ đáy, với các thành phố cấp cao dẫn đầu sự phục hồi theo tháng vào tháng 9 sau khi giới thiệu các chính sách hỗ trợ. Doanh thu thuần của chúng tôi tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái lên 17,8 nghìn tỷ đồng trong quý 3. Khi chúng tôi tích cực triển khai chiến lược tăng trưởng “Một thân, Ba cánh”, chúng tôi đạt được hiệu suất doanh thu vững chắc đối với dịch vụ giao dịch nhà ở trong quý, trong khi doanh thu dịch vụ tu sửa và trang trí nhà tăng 72,1% lên 3,2 nghìn tỷ đồng. Đáng chú ý, năng lực hoạt động được cải thiện và kỷ luật chi phí cẩn trọng đã tạo ra biên lợi nhuận gộp 27,4%, tăng so với 27,0% cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận ròng trong quý 3 tăng 63,4% lên 1.170 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng điều chỉnh tăng 14,4% lên 2.159 tỷ đồng, cho thấy khả năng sinh lời mạnh mẽ hơn. Dự trữ tiền mặt vững chắc và quản lý tài chính thận trọng đã cho phép chúng tôi trả lại cho cổ đông dưới hình thức mua lại cổ phiếu và cổ tức tiền mặt đặc biệt được phát hành trong quý 3. Nhìn về tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cách tiếp cận chiến lược và kỷ luật, nâng cao hiệu quả phân bổ vốn và ưu tiên đầu tư vào các lĩnh vực mang lại giá trị chủ chốt, đồng thời tiếp tục cam kết trả lại giá trị cho cổ đông.”

Kết quả tài chính quý 3 năm 2023

Doanh thu thuần

Doanh thu thuần tăng 1,2% lên 17,8 nghìn tỷ đồng (2,4 tỷ USD) trong quý 3 năm 2023 so với 17,6 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm 2022. Sự tăng trưởng chủ yếu là nhờ tăng trưởng doanh thu từ dịch vụ tu sửa và trang trí nhà cũng như dịch vụ quản lý bất động sản cho thuê, bù đắp phần nào sự sụt giảm doanh thu từ dịch vụ giao dịch nhà đất cũ và mới. Tổng GTV giảm 11,1% xuống 655,2 nghìn tỷ đồng (89,8 tỷ USD) trong quý 3 năm 2023 so với 737,1 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do tâm lý thị trường yếu, đặc biệt là giao dịch nhà mới, trong khi thị trường cũng có sự phục hồi theo tháng, đặc biệt là tháng 9 sau khi nhiều thành phố cấp cao giới thiệu chính sách hỗ trợ.

  • Doanh thu từ dịch vụ giao dịch nhà đất cũ giảm 11,9% xuống 6,3 nghìn tỷ đồng (0,9 tỷ USD) trong quý 3 năm 2023 so với 7,2 nghìn tỷ đồng cùng kỳ năm 2022, chủ yếu do doanh thu hoa hồng giảm mạnh bù đắp một phần bởi tăng trưởng doanh th

Author

eva@pressvn.com